Technisch-functionele beschrijving van uitwisseling van gegevens tussen AuditCase en extene pakketten