Release notes 11.6

 

C2CAC-4157: Invoegtoepassing voor Outlook

Vanaf deze versie is het verplicht om de Outlook invoegtoepassing opnieuw te (laten) installeren. De oude versie zal niet meer werken vanwege diverse wijzigingen in de basisstructuur. Een belangrijke wijziging is dat de versie van de invoegtoepassing moet matchen met de versie van AuditCase.

mceclip0.png

 

Verder is in deze versie ondersteuning voor Windows 10 (build 1903) en Office 2016 (build 1906) bijgekomen.

We gaan de ondersteuning van Microsoft Office 2013 staken, omdat bovenstaande wijzigingen onmogelijk in oudere versies in te bouwen en te testen zijn. Elke klant wordt verzocht om zo snel mogelijk te upgraden naar Office 2016 want ook Microsoft heeft de standaard ondersteuning al enige tijd geleden (10 april 2018) gestaakt: https://support.microsoft.com/nl-nl/lifecycle/search?alpha=Office%202013%20Service%20Pack%201

 

C2CAC-3897: Betreft veld aan kunnen passen in een uitgaand correspondentie stuk zonder dat dit via Word/Excel moet

Het is nu mogelijk om zonder tussenkomst van Word of Excel het 'betreft' veld van het uitgaande correspondentiestuk aan te passen. In eerdere versies was het niet mogelijk om dit veld te wijzigen omdat dit door de uitwisseling tussen de bladwijzer in Word en AuditCase vanzelf al werd geregeld.
We kregen vaker het verzoek om dit ook in AuditCase te kunnen aanpassen en dit is in deze versie mogelijk. Omdat de inhoud van dit veld ook door de uitwisseling wordt bepaald is het goed om te weten dat dit alsvolgt werkt:

  • Wanneer de tekst handmatig wordt aanpast zonder Word/Excel dan blijft dit in het Word document nog anders staan;
  • Wanneer Word/Excel opnieuw geopend wordt vanuit het Uitgaande stuk dan wordt deze tekst niet overschreven in Word;
  • Wanneer er in Word/Excel wordt opgeslagen, dan zal de waarde uit Word/Excel weer in het Poststuk worden overgenomen.

 

mceclip0.png

 

C2CAC-3357: "ValidSign - Callback is mislukt" melding 

Indien er ingesteld was dat een getekend document automatisch naar Caseware Cloud ingestuurd moet worden, dan kreeg de afzender een e-mail met daarin als onderwerp "ValidSign - Callback is mislukt". Hoewel de terugkoppeling van ValidSign wel goed werkte kwam alsnog deze foutmelding per e-mail.

De oorzaak is gevonden en en opgelost en zal niet meer mogen voorkomen.

 

 

mceclip0.png

 

C2CAC-4074: ValidSign werkt alleen als bedrijfs e-mailadres is ingevuld bij contactpersoon

Er kwam een foutmelding terug uit het systeem indien een contacpersoon geen bedrijfs e-mailadres had tijdens het ondertekenen via ValidSign. Als er wel een privé e-mailadres bekend is zal dit adres worden gebruikt. Indien beide zijn ingevuld zal altijd het bedrijfs e-mailadres worden gebruikt voor het ondertekenen.

mceclip0.png

 

 

C2CAC-2336: ValidSign grafische handtekening standaard maken voor interne ondertekenaars

Interne ondertekenaars worden vanaf deze versie standaard gevraagd om een grafische handtekening. In het eigen validsign account kan er gemakkelijk een standaard ondertekening worden opgenomen. Deze is met één klik te plaatsen tijdens het ondertekenen.

mceclip0.png

Verder is het mogelijk om ook een grafische ondertekening te vragen van uw klant. Hiervoor is een apart veld opgenomen waarmee aangegeven kan worden dat de klant ook met een grafische handtekening moet ondertekenen.

mceclip0.png

Het resultaat in AuditCase is na het ondertekenen zichtbaar:
mceclip0.png

N.B. U kunt een verzoek indienen bij ValidSign om niet meer de zegel te plaatsen bij uw omgeving.

 

C2CAC-4091: ValidSign: in volgorde ondertekenen instellen ja/nee

Er kan nu worden aangegeven in AuditCase of de ondertekenaars in dezelfde volgorde het document moeten ondertekenen. De eerste ondertekenaar zal als eerste tekenen en daarop volgend zal de tweede ondertekenaar ondertekenen etc.


mceclip2.png

 

C2CAC-3817: Documentatie: klantacceptatie procedure

Er bestaat al een artikel over de klantaanvraag / klantacceptatie functie in AuditCase. Maar wat is er nodig en wat richten we in? We hebben een artikel beschikbaar waarin we hier dieper op ingaan waarin ook enkele tips zijn opgenomen om het proces nog sneller te laten verlopen.

Het artikel vindt u hier.

 

 

C2CAC-3947: Voorkomen dat klanten dubbel aangemaakt worden in Nextens

Het doorzetten van een leeg volgnummer kan een dubbele klant in de Nextens veroorzaken.
Vanaf deze versie zetten wij de nummers tussen 1 en 99 als het volgnummer door. Wanneer het volgnummer leeg of 0 is, komt er een foutmelding tijdens het opslaan van de klantenkaart.
Het volgnummer staat in de klantenkaart op het tabblad fiscaal onder de naam "Fiscaal volgnummer". Voor particulieren staat dit veld op het tabblad persoon.


Sommige klanten hebben maatwerk waarbij het volgnummer uit de laatste twee cijfers van OB nummer wordt gebruikt. Bij deze klanten worden deze maatwerk teruggedraaid naar het standaard. En er wordt een conversie gedraaid zodat deze twee cijfers van het OB nummer op het veld "Fiscaal volgnummer" komen te staan.

 mceclip0.png

 

C2CAC-3229 Verbergen tab als vrije velden niet wordt gebruikt

In AuditCase is het mogelijk om eigen velden te configureren. Deze velden komen automatisch mee in imports en exports. Als er echter geen gebruik gemaakt wordt van deze functie werd de tab wel getoond. 

In deze versie verbergen we de tab in de klantkaart als deze niet wordt gebruikt.

mceclip0.png

Mogelijk gemaakt door Zendesk