Systeem notificaties in AuditCase

Vanaf versie 11.5 zijn systeem notificaties in AuditCase beschikbaar gemaakt. Als er iets misgaat op de achtergrond dan krijgen vanaf nu alle beheerders van AuditCase hier automatisch een extra icoon naast de eigen notificaties.

Systeemnotificaties worden gegenereert als een koppeling met een externe partij is mislukt of wanneer een dossier niet kan worden aangemaakt.

 

mceclip3.png

 

Systeem notificaties kunnen hier meteen bekeken en gelezen worden. Meestal zijn de notificaties vrij technisch van aard. Dit heeft meestal te maken met de manier hoe de koppeling 'terug reageert' naar AuditCase. In de meeste gevallen zou het 'probleem' binnen de tekst wel gevonden kunnen worden. In toekomstige versies gaan we kijken hoe we de meldingen minder technisch kunnen weergeven.

 

 

mceclip2.png

 

 

Zodra alle meldingen zijn gelezen verdwijnt het 'systeem notifcatie ' kopje. Alle meldingen kunnen in één keer als gelezen gemarkeerd worden. 

Belangrijk: Een melding die op "gelezen" staat, kan ook betekenen dat de melding gelezen is door andere beheerders. Indien er meerdere personen beheer rechten hebben dan moet hier rekening mee gehouden worden.

Vanaf deze versie worden systeem notificaties niet meer verstuurd per de e-mail naar de beheerder(s) toe.

De knop 'Systeem notificatie openen' zal het technisch koppelafschrift in de koppelingsmodule openen voor meer detail informatie.

Binnen de beheer module kan er een overzicht van alle systeemnotificaties teruggevonden worden. Ook alle gelezen systeemnotificaties kunnen hier geraadpleegd worden.

 

mceclip0.png

 

 

Normale gebruikers in AuditCase krijgen een waarschuwing als er systeem notificaties zijn bij de klant die ze op dat moment geopend hebben. Doordat de meldingen technisch van aard zijn en beheer rechten vereisen, zijn de meldingen zelf niet inzichtelijk voor gebruikers. Een dergelijke waarschuwing ziet er als volgt uit:

 

mceclip1.png

 

 

De gebruiker die dit opmerkt kan een beheerder waarschuwen om te kijken wat er aan de hand is. Als de beheerder alle notificaties van deze klant heeft bekeken (gelezen) dan zal deze melding verdwijnen. Hiermee weten gebruikers veel eerder als een bepaalde koppeling een probleem heeft gegeven.

 

 

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk