Release notes 11.5

 

C2CAC-1504: Direct label kunnen aangeven bij archiveren e-mail

Er kan nu tijdens het archiveren van e-mail direct labels worden toegewezen. De labels zijn, net als in AuditCase, specifiek aan het dossier gekoppeld. Ook kunnen er nieuwe labels toegevoegd worden.

 

 

mceclip0.png

 

C2CAC- 3905: Invoegtoepassing dialoog bij Antwoorden of doorsturen kan zonder waarschuwing afgesloten worden waardoor je mogelijk je e-mail kwijtraakt

Tijdens de AuditCase Open 2019 werden we geattendeerd op een probleem van een klant. Het blijkt dat het mogelijk is om het dialoog in Outlook te sluiten met het kruisje, op het moment dat dat er een e-mail getypt wordt. Als er op dat moment nog geen actie is geweest om het document te bewaren dan kon de e-mail verloren gaan in AuditCase.

We kunnen in AuditCase niet voorkomen dat het dialoog in Outlook zonder waarschuwing gesloten kan worden. In plaats daarvan zal de invoegtoepassing dit proberen te herkennen en de gebruiker de mogelijkheid geven om de e-mail opnieuw te openen om mee verder te gaan.

 

 

mceclip0.png

 

 

C2CAC-3364: Systeem notificaties

Er is een nieuw icoon bijgekomen waarin alle systeem notificaties bij elkaar getoond worden. Op dit moment worden hier alle foutmeldingen of problemen uit koppelingen in weergegeven. Hiermee krijgen beheerders eerder een melding als er iets misgegaan is. 

Over de precieze werking hebben we een apart artikel geschreven.

Daarnaast zijn ook een aantal normale notificaties aangepast. Voor de volgende notificaties wordt er alleen een melding gemaakt en geen e-mail meer verstuurd:

 • Export maken
 • Import verwerken en valideren
 • Batchgewijs taken aanmaken

Daarnaast zijn er ook nieuwe (niet systeem-) notificaties toegevoegd voor de volgende situaties:

 • Als het delen van een bestand via CasewareCloud is mislukt.
 • Als het insturen ter ondertekening via ValidSign is mislukt.
 • Als een ondertekening is afgebroken of is afgekeurd door de ondertekenaar binnen ValidSign.
 • Zodra er een getekend exemplaar van ValidSign is ontvangen en opgeslagen in AuditCase.

 

C2CAC-3812: Upgrade web server software

Deze versie krijg de onderliggende web server een update. In deze update zijn veel issues opgelost die zorgen voor een stabielere server zonder dat dit andere risico's met zich meebrengt. We proberen AuditCase altijd op de meest stabiele versie te draaien die uitgekomen is.

 

C2CAC-3154: Risicoprofielen en Cliëntenonderzoek opties bijwerken

Vanwege gewijzigde regelgeving zijn de opties voor risico profielen en cliëntenonderzoek in AuditCase bijgewerkt. Riscoprofiel noemen we nu Risicoclassificatie. De opties die gekozen kunnen worden zijn:

 • Laag
 • Gematigd significant
 • Significant
 • Zeer significant
 • Onbekend

 

Bron: https://www.fullfinance.nl/wwft-en-het-clientonderzoek-in-2018-deel-2-het-risicoprofiel

 

Tijdens de upgrade van AuditCase zullen bestaande selecties automatisch geconverteerd worden. Hieronder het overzicht van oude selectie naar de nieuwe selectie.

 

Hoog > Zeer significant
Normaal > Gematigd significant
Laag > Laag

 

Voor het cliëntenonderzoek zijn er nu de volgende opties die gekozen kunnen worden:

 • Vereenvoudigd
 • Normaal
 • Verscherpt
 • Onbekend

 

Bron: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/veelgestelde-vragen/wwft-algemeen/clientenonderzoek-vormen

 

Tijdens de upgrade van AuditCase zullen bestaande selecties automatisch geconverteerd worden. Hieronder het overzicht van oude selectie naar de nieuwe selectie.

 

Normaal > Normaal
Vereenvoudigd > Normaal
Vrijgesteld > Normaal
Verscherpt > Verscherpt

 

 

C2CAC-3694: Veld risicoinventarisatie en afvinklijst cliëntenonderzoek eruit halen

De verschillende afvinklijsten voor de risicio inventarisatie en cliëntenonderzoek zijn uit AuditCase gehaald. De lijsten waren incompleet en inmiddels conform de laatste regelgeving. Bovendien dekten de lijsten maar een klein deel van het totale Wwft proces.

 

 

mceclip0.png

 

 

C2CAC-3838: Voor contactpersonen op het wwft-tabblad de keuze "Geen Belang" toevoegen in veld 'belang UBO'.

In sommige situaties kan het zijn dat een UBO geen belang heeft bij een bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij bestuurders van kerkgenootschappen. Daarom is er in AuditCase de optie 'Geen belang' toegevoegd.

 

 

mceclip0.png

 

 

 https://casewarenl.atlassian.net/browse/C2CAC-1455

C2CAC-1455: Aantal velden voor import en export uitbreiden.

Het aantal velden dat via excel kan worden geïmporteerd of geëxporteerd is uitgebreid zodat het mogelijk is om meer velden in de standaard te importeren of exporteren van AuditCase.  

 

C2CAC-3601: In de dossiersubmappen waar "Laatste wijziging door" veld wordt getoond staat soms servernaam.

Wanneer een document wordt aangepast wordt de naam van degene die dit heeft gedaan in het document opgeslagen. Deze naam wordt in de kolom 'Laatste wijziging door' in de dossier overzichten getoond. In sommige gevallen wordt dit door systeem gedaan. Daardoor komt de naam van de server ook in deze kolom voor.
Vanaf deze versie wordt alleen de naam van de gebruiker die het document aangepast heeft opgeslagen en niet de servernaam. Daardoor in de kolom 'Laatste wijziging door' komen alleen de namen van de gebruikers te staan en niet de naam van de server. De lege waarde in deze kolom betekent dat het document door de server (het systeem) is aangemaakt en de gebruiker dit document niet aangepast heeft.
Deze aanpassing werkt niet met terugwerkende kracht.

 


mceclip4.png

 

 

C2CAC-4051 Vrije velden relatie weghalen 

De tab vrije velden voor een relatie zijn weg gehaald. Voor een klant bedrijf en een klant persoon blijven ze beschikbaar. Deze velden werden niet gebruikt en zijn daarom uit het systeem gehaald. 
 
 

C2CAC-2203 Vrije velden import en export

In de import sheet en de export worden standaard de vrije velden toegevoegd die actief zijn voor uw organisatie. Deze extra configuratie wordt automatisch berekend zodat validatie, titels en actief of niet actief zijn altijd goed wordt verwerkt. 
 
 
mceclip0.png
 
 

C2CAC-3916:  Bij uitgaande correspondentie staat er geen link naar de bijhorende taak maar wel in inkomende correspondentie

Wanneer een taak wordt aangemaakt bij een uitgaande correspondentie, die wordt ook getoond als een link (net als de inkomende correspondentie).

 


mceclip0.png

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk