MailChimp

Dit document beschrijft de koppeling met MailChimp vanuit AuditCase en geeft een toelichting op de functionele randvoorwaarden voor het juist functioneren van de koppeling met AuditCase. Deze koppeling is mogelijk vanaf AuditCase versie 11.3.

Om de koppeling te realiseren heeft u de gegevens nodig die beschreven zijn in dit artikel.

 

Vanuit AuditCase worden klant-persoon en contactpersonen naar MailChimp doorgezet. De koppeling wordt doorgezet indien:

  1. Het veld 'Koppelen met MailChimp' op Ja staat in de 'Beheer' tab.

Indien de persoon gekoppeld is in MailChimp en dit veld wordt weer op Nee gezet dan wordt de persoon uit de lijst in MailChimp verwijderd. Denk er om dat als een persoon heeft aangegeven geen mailingen te willen ontvangen dat deze instellingen verloren gaan. Dat komt omdat AuditCase 'leidend' is. 

 

AuditCase is ‘leidend’ met betrekking tot de data overdracht. Er zullen geen CRM-gegevens teruggelezen worden vanuit MailChimp naar AuditCase. Als een (contact)persoon zichzelf 'uitschrijft' van mailingen dan kunt u dit in MailChimp zien en zelf doorvoeren in AuditCase.


Wanneer MailChimp het aangeleverde document niet accepteert, komt dit in het overzicht Failed/Error in de koppelingsdatabase. De AuditCase applicatiebeheerder kan in dit overzicht zien welke foutmeldingen vanuit MailChimp zijn teruggekomen.

  

Welke gegevens worden er gestuurd vanuit AuditCase?

Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar MailChimp worden doorgezet.


Doelveld MailChimp Veld/beschrijving AuditCase
   
First Name Indien er een voornaam is ingevuld zal deze worden doorgezet. Anders zal op deze plek alleen de voorletters worden doorgezet.
Dit is het veld PersonInitialsRE of PersonChristianNameRE
Last Name Het veld Geslachtsnaam zal worden doorgezet.
Dit is het veld PersonNameRE
E-mailAddress

Dit veld is tevens de 'sleutel' voor de koppeling. Hier wordt het veld Bedrijfs e-mail adres doorgezet.
Dit is het veld ContactEMailRE en indien deze geen waarde heeft dan het veld CompanyEmailREBT.

Omdat dit veld uniek moet zijn voor de gekoppelde entiteiten is het handig een keuze te maken of u bij gelijke mailadressen een klant of een contactpersoon uitschakelt voor MailChimp.

Tags

Het veld Correspondentie groep worden als Tags doorgezet. Dit betekent dat u in MailChimp op basis van één of meer 'Tags' een campagne kunt starten. Deze 'Tags' komen dan overeen met de Correspondentie groepen in AuditCase.

Dit is het veld CorrespondenceGroupRE

Indien het veld 'Mailingen ontvangen' op 'Nee' staat dan komt er een extra 'Tag' op genaamd Mailingen-ontvangen-nee

Indien het veld 'Uitsluiten voor correspondentie op 'Ja' staat dan komt er een extra 'Tag' op genaamd Correspondentie-ontvangen-nee

Status

Alle personen die de koppeling ingeschakeld hebben staan worden doorgezet naar MailChimp. Hier wordt de status 'Subscribed' doorgezet. Deze status is niet aanpasbaar vanuit de koppeling.

 

 

Tags

De correspondentiegroepen in AuditCase worden doorgezet als 'Tag' in MailChimp. Hierdoor kunt u op basis van 1 lijst in MailChimp toch op meerdere manieren campagnes starten en vervolgens filteren over de 'Tags'.

In MailChimp is het mogelijk om op basis van 'Tags' een campagne te starten. Indien er personen zijn waarbij een tag Mailingen-ontvangen-nee of de tag Correspondentie-ontvangen-nee hebben gekregen dan kunt u het beste ervoor kiezen om deze personen uit te sluiten van de MailChimp koppeling.

Maar de tags kunnen ook op de volgende manier worden gebruikt om bijvoorbeeld deze personen uit te sluiten en bepaalde personen in te sluiten.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk