MailChimp - App aanmaken en Audience (list) aanmaken voor AuditCase

Het maken van een connectie tussen AuditCase en MailChimp gaat via een registratie van een App en een Audience (list). Deze gegevens moeten in AuditCase worden geregistreerd om de koppeling te activeren. De Audience (lijst) wordt door AuditCase gevuld en automatisch bijgewerkt. Andere lijsten in MailChimp blijven daarom ongewijzigd.

 

Na het volledig volgen van alle stappen dient u de volgende gegevens aan te leveren aan Change to Comm:

'Client ID
'Client secret'
'Endpoint url'
'Audience Id'

 

 

App registreren

Aan het eind van onderstaande stappen is de volgende informatie verzameld:

'Client ID

'Client secret'

'Endpoint url'

 

Stap 1. ga rechtsboven naar de 'Account' pagina.

 

 

Stap 2. ga in het volgende scherm van 'Extra's' en dan 'Registered apps'.

 

 

 

Stap 3. klik op de knop 'register an app'.

 

 

 

Stap 4. registreer een nieuwe App voor toegang tot uw MailChimp omgeving.

 

In het veld 'App website' moet de volledige url naar AuditCase opgenomen worden.

Bijvoorbeeld: https://demo.changetocomm.nl

In het veld 'Redirect URI' voert u de volgende url in (dat is nodig om de beveiliging éénmalig tot stand te brengen):

https://hub-prod.changetocomm.com/oauth2/proxy

Druk vervolgens op 'Create' om de App te registreren.

 

Stap 5. Informatie overnemen nadat de App gereed is

 

De inhoud van de velden van 'Client ID' en 'Client secret' moeten in de configuratie van AuditCase worden geregistreerd.

 

 

Stap 6. MailChimp endpoint opvragen.

 

AuditCase moet weten met welke MailChimp server er gecommuniceerd moet worden. Deze server is onlosmakelijk verbonden met uw account bij MailChimp. We hebben het deel van de url nodig in de browser. 

 

Met dit deel uit de url in uw browser kan ingevuld worden op de plek van <dc>

https://<dc>.api.mailchimp.com/3.0

Schrijf ook deze url op.

 

Audience (list) registreren voor AuditCase

Voor AuditCase is een nieuwe lege lijst nodig om alle contactpersonen die de koppeling hebben ingeschakeld te verzamelen. Deze lijst wordt volledig door AuditCase beheerd.

Na het doorlopen van deze stappen is de volgende informatie verzameld:

'Audience ID'

 

Stap 1. ga naar 'Audience'

 

 

 

Stap 2. klik op 'manage audience' en vervolgens op 'view audiences'.

 

 

Stap 3. klik op de knop 'Create audience'

Het kan zijn dat u hierna een waarschuwing krijgt over het gebruik van Tags. In deze waarschuwing gaat u gewoon verder door te klikken op 'Create audience'.

 

 

Stap 4. vul het volledige formulier in en druk op 'Save'.

 

 

 

Stap 5. kies voor de zojuist aangemaakte Audience voor 'Manage Audience' en vervolgens voor 'Settings'.

 

Indien u meerdere lijsten (Audiences) heeft dan kunt u die in de linkerkant van het scherm eerst selecteren. Het is belangrijk dat u de juiste lijst activeert in deze stap.

 

 

Stap 6. onderin de pagina kopieert u de waarde uit het veld 'Audience ID'

Met dit gegeven weet AuditCase welke lijst in uw account gebruikt wordt voor de koppeling, deze is te vinden onder Audience name and defaults.

 

mceclip1.png

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk