Release notes 11.1

 

C2CAC-3271: Import verwerking optimalisatie

Tijdens het verwerken van grote Excel sheets van 1500+ regels had AuditCase erg veel geheugen nodig van de server dat in sommige gevallen kon leiden tot downtime van AuditCase. In deze versie is de import flink geoptimaliseerd waardoor dit probleem is opgelost. 

 

Deze wijziging heeft kleine consequenties:

  • Import Excel sheets met of zonder data hebben nu niet meer automatisch 'autofilter' ingeschakeld.
  • De kolommen worden niet meer automatisch aangepast aan de breedte van de waarden.

Maar deze functies zijn gemakkelijk in Excel zelf weer terug te brengen indien gewenst.

 

C2CAC-3370: Nieuwe weergave in dossier: op datum

Voor grote dossiers is het in AuditCase soms lastig om het juiste stuk terug te kunnen vinden dat verder in het verleden is aangemaakt. Om dit gemakkelijker te maken is er een nieuwe weergave 'op datum' toegevoegd in het dossier.

Om ruimte te maken in het dossier voor deze weergave is de weergave 'op status' weggehaald omdat deze weergave niet of nauwelijks wordt gebruikt in het dossier.

 

 

 

C2CAC-3336: Documenten kunnen verplaatsen naar archief (in documenten module)

Binnen de module 'Documenten' kunnen documenten nu verplaatst worden naar het 'archief'. Op deze plek staan ze inactief, maar zullen ze niet door AuditCase worden verwijderd.

Dit kan met behulp van een nieuwe actie 'Verplaatsen naar het archief'

 

Indien een document gearchiveerd is en dit document wordt geraadpleegd dan is dit tevens duidelijker zichtbaar gemaakt.

 

 

 

C2CAC-2335: ValidSign: Evidence Summary opnemen in het dossier

Nieuw toegevoegd in de ValidSign koppeling: evidence summary. Nadat het ondertekende exemplaar terugkomt in het dossier van AuditCase wordt tevens een afschrift met bewijsvoering van ValidSign toegevoegd.

 

 

C2CAC-3457: Koppeling Twinfield: Het facturatie e-mail adres in Twinfield invullen vanuit AuditCase

De velden "Elektronisch factureren" en "E-mailadres voor facturatie" in Twinfield worden vanuit AuditCase ingevuld. Wanneer het facturatie e-mailadres in AuditCase is ingevuld, wordt het "E-mailadres voor facturatie" in Twinfield ingevuld en het veld "Elektronisch factureren" aangevinkt.
Anders worden deze velden niet doorgezet.


Het niet doorzetten van deze velden wanneer het e-mailadres facturatie leeg is, is een bewuste keuze. Tot deze versie hebben wij deze velden niet doorgezet. De kans is groot dat klanten dit al in Twinfield hebben ingevuld maar in AuditCase niet. En als wij de lege waarde gaan doorzetten, dan wordt het facturatie e-mailadres in Twinfield leeggemaakt, en dit is niet de bedoeling.

 

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk