Release notes 11.0

C2CAC-2316: Meldingen uit AuditCase

In versie 11.0 is er een een nieuwe functie in AuditCase bijgekomen. Interne meldingen uit AuditCase die per e-mail worden verstuurd zijn (ook) zichtbaar in AuditCase zelf.

Lees het artikel hierover op deze pagina verder.

 

C2CAC-3359: In WWFT dossierstuk veld 'klant via andere partij'

Het veld 'klant via andere partij' werd soms niet goed opgeslagen na het wijzigen. Dit probleem is opgelost.

 

C2CAC-3230: Hulp bij problemen met de Outlook invoegtoepassing.

Omdat we vaak vragen krijgen over diverse problemen in de Outlook invoegtoepassing hebben we een artikel geschreven waarin we u nog sneller kunnen helpen.

Dit artikel kunt u op deze pagina raadplegen.

 

C2CAC-2943: Gekoppelde klant (bedrijf) tonen onder 'netwerk' (sidebar)

Vanaf versie 10.2 werden 'gekoppelde klanten' niet meer getoond aan de linkerkant van het scherm. Vanaf versie 11.0 werkt dit weer correct.

 

 

C2CAC-2865: WWFT registratie datum inzichtelijk maken

In de export komt er vanaf deze versie een nieuwe kolom mee waarin het veld 'datum registratie Wwft' meekomt. Hier is dan gemakkelijker op te filteren in Excel.

 

C2CAC-3287: Overleden personen niet tonen in de verjaardagen weergave

Vanwege een verkeerde selectie kwamen er overleden personen in de verjaardagen weergave. Dit probleem is opgelost.

 

C2CAC-2102: Term "Opdrachten" aangepast naar "Dossierstructuur"

In AuditCase werd tot nu toe altijd de term "Opdracht" gebruikt voor het vastleggen van de structuur in de klantdossiers. Dit werkte soms wat verwarrend want de opdrachten die je voor een klant doet, leg je ook in de klantgegevens vast. We hebben daarom nu de term aangepast naar "Dossierstructuur" die duidelijker aangeeft waar deze module voor bedoeld is. 

 

C2CAC-3365: Het veld 'heeft klant UBO's'.

Het veld 'heeft klant UBO's' is uit AuditCase gehaald. Vanwege veranderde wetgeving omtrent WWFT registratie moet er bij elke klant een UBO geregistreerd worden. Vanwege deze verandering is het betreffende veld niet meer relevant.

Het veld is uit de klantkaart gehaald, uit het Wwft dossierstuk, uit de Export en de Import functionaliteiten.

 

 

 

C2CAC-3342: Notificatie na aanmaken taken periodiciteit werkt niet

Er werd in de vorige versie (10.9) geen melding verstuurd naar de gebruiker wanneer de taken aangemaakt werden. Dit probleem is verholpen in deze versie, er wordt weer een notificatie verstuurd. Hieronder getoond als nieuwe notificatie:

 

C2CAC-3205: Initialen worden niet meer doorgezet naar CaseWare Cloud

Initialen in Caseware Cloud werden altijd gevuld door 'voorletters' uit AuditCase. Dit is aangepast omdat dit een andere betekenis in Caseware Cloud heeft. In plaats daarvan wordt de voornaam doorgezet.

Hierdoor is het veld voornaam een verplicht veld geworden in AuditCase zodra de contactpersoon een actieve Caseware Cloud koppeling heeft.

 

 

C2CAC-2820: Term "Rapportagestromen" vervangen door "Horizontaal toezicht"

De term "Rapportagestromen" in het tabblad intern is "Horizontaal toezicht" geworden.

 

 

C2CAC-3385: Lijstinvoer op relaties werkt niet goed

De functionaliteit om met lijstinvoer relaties aan te kunnen passen is in deze versie uitgeschakeld. In een latere versie gaan we dit probleem oplossen. Indien gewenst kan het wijzigen van velden ook via de import functie gedaan worden.

 

 

C2CAC-2471: Relatie van klant makkelijker kunnen koppelen en ontkoppelen

Er is een actie bijgekomen om gemakkelijker een relatie toe te voegen aan een klant door een koppeling te maken.

    

 

Na dat de koppeling met een relatie is gemaakt zal deze relatie zichtbaar zijn onder 'Gekoppelde relaties'. Vanaf deze versie is deze koppeling gemakkelijker ongedaan te maken door de actie 'Ontkoppel relatie van klant' uit te voeren. 

 

 

 

 

C2CAC-3312: Bestanden functie in het e-mail tabblad vereenvoudigen

De opties om bestanden toe te voegen in de e-mail zijn versimpelt. Sinds versie 10.9 was het al mogelijk om direct bestanden uit een dossier toe te voegen. De opties om bestanden op deze plek te verwijderen of te downloaden zijn hier verwijderd.

In plaats daarvan is het 'niet meesturen' van een bijlage in de e-mail maar één klik geworden. Om bestanden te verwijderen, AVG label toe te wijzen, voorbeeld weergave in te zien of te downloaden kan nog steeds de 'bestanden' tab gebruikt worden.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk