Unit4 PSA

Dit document beschrijft de koppeling met Unit4 PSA vanuit AuditCase en geeft een toelichting op de functionele randvoorwaarden voor het juist functioneren van de koppeling met AuditCase.

 

Vanuit AuditCase worden klanten naar Unit4 PSA doorgezet. Het gaat om actieve bedrijven en/of particuliere klanten.

 

Wanneer een bedrijf of particuliere klant voor de eerste keer wordt doorgezet en nog niet in PSA bestaat, wordt deze aangemaakt. Wanneer een bedrijf of particuliere klant al in PSA aangemaakt is, wordt deze bijgewerkt aan de hand van de RSIN voor bedrijven en BSN voor particuliere klanten. 

 

AuditCase is ‘leidend’ met betrekking tot de data overdracht. Er zullen geen CRM-gegevens teruggelezen worden vanuit Unit4 PSA naar AuditCase. 

 

'Geen klant meer' klanten:

Wanneer de status van de klant 'Geen klant meer' wordt, wordt de klant nog steeds doorgezet naar Unit4 PSA.

 


Wanneer PSA het aangeleverde document niet accepteert, komt dit in het overzicht Failed/Error in de koppelingsdatabase. De AuditCase applicatiebeheerder kan in dit overzicht zien welke foutmeldingen vanuit Unit4 PSA zijn teruggekomen.

 

Welke gegevens worden er gestuurd vanuit AuditCase?

Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar Unit4 PSA worden doorgezet.
Er zijn aantal verplichte velden in Unit4 PSA die in de tabel met * zijn aangegeven.

Doelveld Unit4 PSA Veld/beschrijving AuditCase
   
isSeachClientNumber Wanneer dit "1" is, wordt de particuliere klant op basis van het klantnummer in PSA gezocht. Anders op basis van BSN.
Name Voor bedrijven is dit de Handelsnaam. Bij particuliere klanten is de de tussenvoegsel en achternaam.
Surname Bij particuliere klanten is dit de volledige naam (rekening gehouden met aanschrijfwijze).
TypeGeneral Rechtsvorm.
Nummer Klantnummer in AuditCase.
ShortName Zoeknaam.
RSIN* Voor bedrijven is dit RSIN.
BSN Voor particuliere klanten is dit BSN.
ChamberOfCommerceNumber KvK nummer.
VatNumber Btw-nummer.
FirstName Voornaam van de particuliere klant.
Initials Initialen (tabblad Persoonsgegevens).
Prefix Tussenvoegsel (tabblad Persoonsgegevens) (rekening gehouden met aanschrijfwijze).
BirthDate Geboortedatum (tabblad Persoonsgegevens).
Salutation Op basis van geslacht wordt dit veld ingevuld.

TaxConsultant
(Dit moet bestaande gebruiker in PSA zijn waarbij het mailadres van de gebruiker binnen PSA als key wordt gebruikt.)

Een medewerker in AuditCase (tabblad Intern - Medewerkers) die als 'Belasting assistent' naar PSA kan worden doorgezet.
In dit veld wordt het e-mailadres van de medewerker doorgezet.
ResponsibleUser
(Dit moet bestaande gebruiker in PSA zijn waarbij het mailadres van de gebruiker binnen PSA als key wordt gebruikt.)
Een medewerker in AuditCase (tabblad Intern - Medewerkers) die als 'Tweede ondertekenaar' naar PSA kan worden doorgezet.
In dit veld wordt het e-mailadres van de medewerker doorgezet.
DefaultAssignedToUser
(Dit moet bestaande gebruiker in PSA zijn waarbij het mailadres van de gebruiker binnen PSA als key wordt gebruikt.)
Een medewerker in AuditCase (tabblad Intern - Medewerkers) die als 'Verantwoordelijke' naar PSA kan worden doorgezet.
In dit veld wordt het e-mailadres van de medewerker doorgezet.
ReportSigner
(Dit moet bestaande gebruiker in PSA zijn waarbij het mailadres van de gebruiker binnen PSA als key wordt gebruikt.)
Een medewerker in AuditCase (tabblad Intern - Medewerkers) die als 'Initiële behandelaar' naar FPSA kan worden doorgezet.
In dit veld wordt het e-mailadres van de medewerker doorgezet.
SecondReportSigner
(Dit moet bestaande gebruiker in PSA zijn waarbij het mailadres van de gebruiker binnen PSA als key wordt gebruikt.)
Een medewerker in AuditCase (tabblad Intern - Medewerkers) die als 'Ondertekenaar rapportage' naar PSA kan worden doorgezet.
In dit veld wordt het e-mailadres van de medewerker doorgezet.
Email E-mailadres (tabblad Contactgegevens - Communicatie).
Telephone Telefoonnummer (tabblad Contactgegevens - Communicatie).
MobilePhoneNumber Mobiel nummer (tabblad Contactgegevens - Communicatie).
Homepage Website
ClientGroupValue Clientgroep die kan worden ingesteld.
(Deze clientgroep moet wel in de PSA aanwezig zijn. Anders wordt dit niet doorgezet.)
BeconNumber Dit veld wordt niet doorgezet.
BankAccountNumber Bankrekeningnummer.
DossierTemplate Dit veld wordt niet doorgezet.
PayrollNumber Dit veld wordt niet doorgezet.
BtwScenario Dit veld wordt niet doorgezet.
ContactPerson Dit veld wordt niet doorgezet.
AccountsReceivableNumber Dit veld wordt niet doorgezet.
Clientmanager Dit veld wordt niet doorgezet.
IsDunForPayment Dit veld wordt niet doorgezet.
PaymentCondition Dit veld wordt niet doorgezet.
   
Bezoekadres:  
Address1Line1 Straatnaam en het huisnummer (tabblad Contactgegevens - Adressen).
Address1Postalcode Postcode (tabblad Contactgegevens - Adressen).
Address1City Woonplaats (tabblad Contactgegevens - Adressen).
Address1Country Land code (tabblad Contactgegevens - Adressen). 
   
Postadres:  
Address2Line1 Straatnaam en het huisnummer (tabblad Contactgegevens - Adressen).
Address1Postalcode Postcode (tabblad Contactgegevens - Adressen).
Address2City Plaats (tabblad Contactgegevens - Adressen). 
Address2Country Land code (tabblad Contactgegevens - Adressen). 
   
Facturatieadres:  
Address3Line1 Facturatie straatnaam.
Address3Line2 Facturatie huisnummer.
Address3Line3 Facturatie huisnummertoevoeging.
Address3Postalcode Facturatie postcode.
Address3City Facturatie plaats.
Address3Country Facturatie land.
   
Mogelijk gemaakt door Zendesk