Wijzigen van het klantnummer

Het kan zijn dat er een typ fout is gemaakt in een klantnummer, dat is geen probleem en kan snel verholpen worden.

 

Maar voor u dit wijzigt: dit kan dit wel eventuele gevolgen hebben op koppeling welke al actief zijn op het klantnummer. Hierdoor kan het zijn dat de gegevens niet meer verwerkt worden in de koppeling of dat klanten dubbel geregistreerd worden in het gekoppelde pakket.

 

Om een klant nummer aan te passen in AuditCase ga je als volgt te werk.

Open de betreffende klantkaart en klik rechts bovenin op Acties -> wijzig nummer

mceclip0.png

 

Daar kunt u het juiste klantnummer invullen en klikken op Verder om dit door te voeren:

mceclip1.png

Mogelijk gemaakt door Zendesk