Release notes 10.8

 

C2CAC-3052: Domino versie 10.0.1

Vanaf deze versie wordt de server software geupgrade van versie 9.0.1 naar versie 10.0.1. De server upgrade zal volledig door ChangetoComm als onderdeel van de reguliere update van uw AuditCase versie worden worden uitgevoerd.

Onze actuele systeemeisen zijn hiermee bijgewerkt.

C2CAC-2924: Als gebruiker wil ik graag direct een gekoppelde contactpersoon aan kunnen maken zonder eerst op te slaan

Bij klant-persoon en contactpersonen is er een nieuwe actie toegevoegd waarmee direct een nieuw gekoppelde contactpersoon kan worden aangemaakt. Deze nieuwe contactpersoon heeft dus alle informatie van de persoon van waar deze actie is gestart automatisch overgenomen.

Er zal alleen nog een klant-bedrijf gekozen moeten worden. Het resultaat is een nieuw gekoppelde contactpersoon bij het gekozen klant-bedrijf. 

Zie voor meer informatie het bijbehorende artikel hierover.

 

 

 

C2CAC-2823: Bij het zoeken naar de te koppelen hoofd-persoon kan ik niet zoeken op zoeknaam van de klant

Het vinden van de juiste klantpersoon in deze actie was lastig omdat er niet gezocht kon worden op de zoeknaam van de klant. Dit kan nu wel: namelijk op naam, klantnummer en zoeknaam.

 

 

C2CAC-3023: Doorsturen via AuditCase met een bestand erin met een & in de naam werkt niet goed

Het doorsturen of archiveren van een e-mail met daarin een bijlage dat het teken '&' bevat ging mis. Vanaf deze versie werkt dit weer naar behoren.

 

C2CAC-2883: E-mails met embedded images doorsturen of antwoorden via AuditCase haalt de plaatjes eruit in veel e-mail programma's

Zodra een e-mail met daarin foto's of plaatjes geplakt wordt opgeslagen in AuditCase dan wordt dit geconverteerd naar een formaat dat binnen AuditCase prima werkt. Maar zodra een dergelijke e-mail doorgestuurd en/of beantwoord wordt dan kan het zijn dat de ontvanger deze plaatjes niet meer kan zien. 

Een aantal e-mail programma's zoals Outlook 2016 (web), gmail, hotmail en meer verwijderen of verbergen dit soort plaatjes in e-mails.

Vanaf deze versie worden dit soort plaatjes op een andere manier in de te versturen e-mail geplaatst waardoor eerder genoemde e-mail programma's de plaatjes weer goed laten zien.

 

 

C2CAC-3086: Kopie maken opdracht (of sjabloon) = foutmelding "document niet aanwezig in database"

In deze versie is het probleem opgelost dat er geen kopie meer gemaakt kon worden van een sjabloon in AuditCase.

 

 

 

C2CAC-2733: Afgekeurde klant opnieuw goedkeuren geeft geen mogelijkheid tot wijzigen goedkeurder

 

De actie "Klant aanvraag" geeft nu de mogelijkheid tot het wijzigen van de goedkeurder. Dit wijzigt ook de goedkeurder op de klantkaart. 

 

 

 

 

C2CAC-1747: Velden "prioriteit" en "Actie uit te voeren" in taken verwijderen

De velden in het taken formulier "prioriteit" en "Actie uit te voeren" zijn uitgefaseerd. Dit geldt ook voor alle weergaven waarop de velden voorkwamen.   

 

C2CAC-2627: Eerste lezer op IC stuk wordt gewijzigd bij aanpassen afzender

Als er in een inkomende correspondentiestuk al een notificatie is verzonden naar de eerste lezer dan kan dit nadien niet meer worden aangepast. Dit kon in vorige versies echter wel door 'afkomstig van' aan te passen waardoor de eerste lezer onbedoeld werd veranderd. Dit is nu veranderd. De eerste lezer kan na verzending van de notificatie niet meer worden veranderd.

 

 

C2CAC-2559: Voornaam (contact)personen in zwarte balk en in startpagina links (sidebar)

Links in AuditCase tonen we nu altijd de voornaam van contactpersonen in plaats van alleen de voorletters. Dit gebeurt alleen wanneer de voornaam is ingevuld. Dit voorkomt situaties waarbij meerdere contactpersonen met dezelfde achternaam en dezelfde voorletters lastig uit elkaar te houden waren.

Dit is ook aangepast bij klant-personen in AuditCase. In eerdere versies van AuditCase stonden in de zwarte balk de titels, aanschrijving en voorletters en achternaam genoemd. Dit is nu teruggebracht tot achternaam en voornaam.

 

 

 

C2CAC-2660: Als gebruiker wil ik mezelf niet in de cc zien als ik mail beantwoord met "Antwoord aan allen"

Het beantwoorden van e-mail in AuditCase naar 'allen' voegt nu niet meer je eigen e-mailadres toe aan het cc veld. Je eigen e-mailadres wordt 'gematched' met het e-mailadres dat ingevuld staat in je persoonlijk profiel in het veld 'E-mailadres zakelijk'.

 

 

C2CAC-2729: Punt teken mogen gebruiken in actie hernoemen bijlage(n)

In de actie hernoemen was het niet meer mogelijk om bestanden die puntjes in de bestandsnaam hebben zitten te hernoemen. Dit probleem is opgelost omdat puntjes in de bestandsnaam ondersteund worden.

 

 

 

C2CAC-3025: Koppeling Afas: Eenmanszaak kan wel of niet worden doorgezet.

In AuditCase worden eenmanszaken geregistreerd als een klant-bedrijf met als rechtsvorm "eenmanszaak". In deze versie hebben wij aanpassingen doorgevoerd zodat de eenmanszaak klanten niet meegenomen worden in de koppeling van AuditCase naar Afas.

 

 

C2CAC-3029: In API AuditCase aanmaken documenten, juiste http status teruggeven indien niet gelukt.

Als het aanmaken van een klant, contactpersoon, taak of dossierstuk via de AuditCase API niet is gelukt werd er voorheen de http status 200 teruggegeven. Deze status is een 'ok' status en klopte daarom niet. Indien er iets mis gaat zal er vanaf deze versie de http status 400 ('bad request') teruggeven worden.

 

C2CAC-3030: Koppeling PSA: PSA koppeling realiseren.

In deze versie hebben wij een koppeling gemaakt tussen AuditCase en U4 PSA.
Klanten kunnen vanuit AuditCase naar de U4 PSA worden doorgezet.

 

 

C2CAC-3117: Koppeling Nextens: Het volgnummer mag niet 0 zijn.

Het volgnummer in Nextens moet tussen 1 en 99 zijn. Wij zetten het veld "Fiscaal volgnummer" (in het tabblad fiscaal) naar Nextens door. Dit veld kan ook 0 zijn. En 0 is geen correct volgnummer. In deze versie hebben wij aanpassingen gedaan zodat wanneer het volgnummer tussen 1 en 99 is, dat wordt het doorgezet. Anders wordt dit als een leeg veld doorgezet.

 
 

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk