Versienummer

Mogelijke HTTP methodes: GET

GET

Met deze aanroep kan het huidige versienummer van AuditCase worden opgevraagd.

 

URL

{apiurl}
Voorbeeld: /ac/api

 

URL Deel

Voorbeeld

{apiurl}

https://ac.klant.nl/ac/api

 

 Response (voorbeeld voor versienummer)

{
"version": "13.3.0"
}

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk