Release notes 13.2

 

C2CAC-6158,C2CAC-6307: Project veld automatische taken

Het is mogelijk om in het automatische taken systeem een project veld te configureren zodat een overzicht mogelijk is van taken die bij elkaar horen in een project met meerdere stappen. 

mceclip0.png

Dit eerste stap van een project kan worden gestart met de actie project. mceclip0.png

Hiermee is het mogelijk om een workflow vast te leggen in verschillende taken die opvolgende automatisch aangemaakt kunnen worden. 

Naast deze wijziging zijn er diverse andere verbeteringen doorgevoerd in het automatische taken systeem, zoals het alleen tonen van slimme variabelen in opties en help tekst, die ook echt beschikbaar zijn voor de betreffende configuratie.

 

C2CAC-6273: Bijlage meenemen naar volgende taak 

In deze versie is het mogelijk om voor   automatische taken te configureren dat de bijlage meegenomen moet worden van de voorgaande taak. Het is daarnaast ook mogelijk om aan te geven welke bijlage doorgegeven moeten worden naar de opvolgende taak.

 

mceclip0.png

 

C2CAC-5724: Twee facturatie e-mailadressen registreren

Het kan zo zijn dat klanten twee facturatie e-mailadressen willen registreren. Bijvoorbeeld één voor de initiële facturatie en één voor het verzenden van herinneringen uit het administratiepakket. Deze kunnen van elkaar afwijken.

Er zijn ook klanten waarbij het vaste Payt e-mailadres in Qics willen gebruiken en het veld facturatie e-mailadres voor het administratiepakket. Om deze redenen hebben wij in deze versie een extra e-mailadres geïntroduceerd in het tabblad intern.

mceclip0.png

 

Sommige klanten gebruiken 'Algemene aanschrijving' voor het facturatie e-mailadres. Het extra e-mailadres is ook daar toegevoegd.

 

mceclip2.png

 

C2CAC-6288: Actie dossierstuk Wwft beschikbaar zonder dossier

De actie 'Dossierstuk - WWFT' was niet meer beschikbaar omdat deze actie afhankelijk was van het aanwezig zijn van een dossier. De actie is aangepast zodat deze ervoor zorgt dat er een dossier verzoek wordt aangemaakt en er dus niet eerst een dossierstuk aangemaakt hoeft te worden.


mceclip0.png

 

C2CAC-6237: Partner koppeling problemen

Bij het wijzigingen van sommige gegevens van een particuliere klant worden ook de gegevens van de gekoppelde partner ook aangepast. Het kan zijn dat de validatie van de gegevens van de partner niet juist is. In dit geval worden de gegevens van de particuliere klant opgeslagen en een systeem notificatie komt voor de gekoppelde partner. Hieronder ziet u een voorbeeld van de systeem notificatie voor de gekoppelde partner:


mceclip2.png

 

C2CAC-5844: Als klant wil ik een beter overzicht over alle fouten die uit de KvK-update job komen.

Automatisch worden iedere zondag een aantal gegevens gecontroleerd bij Company.info.
De controle gaat op basis van het KvK nummer. Tijdens de update kunnen vanuit CompanyInfo fouten worden teruggestuurd omdat bijv. het KvK nummer meer geldig is of op andere redenen. Wij registeren deze fouten in een log bestand. Maar de gebruikers kunnen deze fouten niet zien. En ze zijn niet op de hoogte dat de gegevens van een klant niet bijgewerkt is.
In deze versie komen deze foutmeldingen als een systeem notificatie.
mceclip0.png

 

 

C2CAC-6251: Rechtsvorm verplicht maken voor de koppeling FiscaalGemak.

In de FiscaalGemak koppeling is het doorzetten van het veld Rechtsvorm is verplicht.
In deze versie hebben wij in de klantenkaart het veld Rechtsvorm (in het tabblad Algemeen) verplicht gemaakt voor FiscaalGemak klanten. 

Mogelijk gemaakt door Zendesk