Release notes 13.1

 

C2CAC-5924: Selectiebox vervangen

Als onderdeel van een groter project is de werking van het zoeken in de startpagina een klein beetje aangepast. We hebben de mogelijkheden wat versimpeld in het gebruik hiervan.

Wanneer er op de trechter wordt geklikt dan komt er een pop-up met drie opties.

 

mceclip0.png

 

De eerste optie zorgt ervoor dat alleen actieve klanten terugkomen tijdens het zoeken. Dus alle klanten op status 'geen klant meer' komen niet terug in de zoekresultaten. Voorheen kon dit een combinatie zijn van verschillende klantstatussen. Dit bleek in de praktijk nauwelijks gebruikt te worden en vaak problemen op te leveren. Deze instelling wordt opgeslagen in uw browser.

 

De tweede optie is een tijdelijke instelling waarmee er door alle contactpersonen gezocht kan worden op naam.

 

De derde optie is ook een tijdelijke instelling en geeft de mogelijkheid om volledig door de CRM data te zoeken. 

 

mceclip2.png

 

C2CAC-3394: Gesloten taak (wwft) opruimen/archiveren.

Wwft taken die de status gereed hebben en waarvan de wwft workflow is afgesloten worden vanaf nu automatisch gearchiveerd naar het jaararchief.

 

C2CAC-6080: Lijst met Burgerlijke Staat updaten

De lijst van de burgerlijke staat is aangepast. De status samenwonend is eruitgehaald omdat dit geen officiële status was. Via een conversie wordt de status van deze klanten omgezet naar ongehuwd.
De statussen gescheiden en weduwe/weduwnaar zijn toegevoegd.

De complete lijst is nu alsvolgt:

 • ongehuwd
 • gehuwd
 • geregistreerd partnerschap
 • gescheiden
 • weduwe/weduwnaar

 

C2CAC-1949: Particuliere klanten naar CaseWare Cloud als Entities

Bij de koppeling met CaseWare Cloud zetten wij alleen de klant bedrijven door. Vanaf deze versie is het ook mogelijk om de particuliere klanten naar CaseWare Cloud door te zetten. Bij het doorzetten van de particuliere klanten zijn de voornaam en achternaam verplicht. Naast deze twee velden zetten wij ook de geboortedatum en BSN door.

Voor meer informatie over de CaseWare Cloud koppeling kunt u dit artikel raadplegen.

mceclip0.png

 

C2CAC-3368: Aan of uitzetten van de koppeling vanuit Excel sheet.

Om technische redenen ontbrak in de import functionaliteit het uitzetten van de koppelingen.
In deze versie hebben wij dit toegevoegd. Daardoor is het mogelijk dat één of meerdere koppelingen bij één of meerdere klanten via de import worden uitgezet. Wanneer de koppeling velden in de import Excel sheet op 0 staan, worden de koppelingen in de klantenkaart uitgezet.
Wanneer de klant ook contactpersonen heeft met deze koppeling, worden ze ook uitgezet.
Wanneer er een terugkoppeling nodig is voor een koppeling (bijvoorbeeld klant verwijderen uit PinkWeb), wordt dit uitgevoerd.

 

C2CAC-6231: Velden koppelingen bij de contactpersonen

Voor sommige koppelingen als ClientOnline en CaseWare Cloud worden naast de klant ook contactpersonen doorgezet. Wanneer de klant geen koppeling heeft of de koppeling wordt uitgezet, wordt het bijbehorende koppelingvinkje in het tabblad beheer van de contactpersoon niet meer wijzigbaar.

In de voorbeeld hieronder is de koppeling CaseWare Cloud niet wijzigbaar omdat de klant van deze contactpersoon geen CaseWare Cloud koppeling heeft.


mceclip0.png

 

 

C2CAC-6185: Automatische taken

Sinds enkele versies is er voor personen met de rol beheer een functie beschikbaar om geautomatiseerd taken aan te maken. Voor meer informatie over deze functionaliteit verwijzen we graag naar de documentatie: Automatische taken.

In deze versie zijn er diverse ontwikkelingen geweest om automatisering van taken verder te verbeteren. 

 • Zo kan in de velden voor taken configuratie nu gekozen worden uit namen en/of slimme variabelen mceclip0.png
 • Als het document wordt opgeslagen wordt gevalideerd of de slimme variabelen die gebruikt zijn wel toegestaan zijn. 

  mceclip1.png
 • Het is mogelijk om de taak beschrijving in een editor bij te werken in plaats van in een tekst veld

  mceclip2.png
 • De titel wordt getoond met een icon en overal gebruiken we nu de term Automatische taken

  mceclip3.png

 • De slimme variabelen zijn verder uitgebreid. Zo is het nu mogelijk om maand,kwartaal, jaar voor elke berekende datum uit te vragen.

  mceclip4.png 

 

C2CAC-6342 - Verschillen in opmaak in beschrijving bij taken gelijkgetrokken 

Wanneer de taak via de beschrijving werd aangepast waren er verschillen in de opmaak bij uitvoerder en eigenaar. Zo werd er bij de één een wit regel en de koptekst (tijdstempel / gebruikersnaam) niet in bold getoond waar dit bij het toevoegen van een beschrijving bij de ander wel zo werd getoond. Dit is niet consistent en is daarom gelijk getrokken.

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk