Insturen naar ValidSign werkt niet

 Foutmeldingen:

  •               Could not create a new package.
  •               Could not upload document to package.
  •               Unable to register for event notification.
  •               Could not send the package.
  •               Nog niet ingestuurd/Insturen mislukt.

 

Tips voor gebruik:

  •               Hoe niet-geregistreerde derde partij ook laten ondertekenen?
  •               Ondertekenaar bedenkt zich en vraagt een verandering in de overeenkomst.

 

Could not create a new package

Deze foutmelding komt er op neer dat ValidSign de tekst "{{esl:Signer1:signature:size(200,50)}}" "{{esl:Signer2:signature:size(200,50)}}" e.d. niet kon ontdekken in het aangeboden pdf-bestand. Deze tekst behoort wit te zijn op een witte achtergrond, en in hoofdletters. Er zijn meer zaken die het lezen van deze tekst in de weg kunnen staan. Het blijkt dat ValidSign niet overweg kan met sommige tekens die in bestandsnamen staan, zoals bijvoorbeeld de apostrof '.

 

Een .pdf die niet gecodeerd is volgens Acrobat werkt ook niet. Zie dan stap 1 van dit document op deze documenteninformatiewebsite. Pdf-bestanden die zijn gemaakt met een AuditCase-ValidSign sjabloon zouden altijd moeten werken (En zijn daarom geschikt als testbestand). Betrekt u pdf-bestanden van een andere bron, volg dan de richtlijnen van de website hierboven. Gebruikt u documenten van DotOffice, zorg dan dat u de laatste versie heeft.

  

Could not upload document to package 

Deze foutmelding is onder andere te zien, wanneer de ValidSign website (tijdelijk) uit de lucht is of niet bereikbaar. 

Een andere oorzaak is dat er twee ondertekenaars worden geselecteerd, terwijl er maar één ondertekenvak in het ingestuurde pdf-bestand staat.

  

Unable to register for event notification.

 Er is één ondertekenvak in het document, en er zijn twee ondertekenaars geselecteerd. Zie ook Could not upload document to package. Het account/e-mail adres wat de zender in ValidSign heeft, moet daar beheer-rechten hebben. Deze foutmelding is ook gerapporteerd wanneer ValidSign even offline/uit de lucht was, en wanneer vanaf de aanvragende server de juiste TLS versie niet beschikbaar is voor de beveiligde verbinding.

 

Could not send the package.

Insturen naar ValidSign is mislukt: Could not send the package. Exception: HTTP POST on URI https://my.validsign.nl/api/packages/KEJqlX2yKlWN_LU-227iyTzHYFM= resulted in response with status code: [400, Bad Request]. Optional details: {"messageKey":"error.validation.transactionSend.authMethodNotAllowed","technical":"signer: Signer1 does not have an allowed authentication method in package: KEJqlX2yKlWN_LU-227iyTzHYFM=","message":"The transaction cannot be sent because the authentication method associated to some recipients is not allowed.","code":400,"name":"Validation Error"}

 

Deze foutmelding trad op bij een klant die het vinkje voor SMS-authenticatie aan had gezet, maar deze authenticatie zat niet in het met ValidSign afgesloten abonnement.

  

Insturen mislukt. 

Bij één .pdf bestand in het document, is dit automatisch ook het bestand wat verstuurd wordt naar ValidSign. Soms staan er meerdere bestanden/bijlagen in een document. Dan moet in het ValidSign kadertje het juiste .pdf bestand uitgekozen worden. Wordt hier een niet-ValidSign bestand/.pdf gekozen, dan komt deze ook terug met foutmelding "Insturen mislukt".

 

De "Callback url" is een instelling die op de ValidSign website wordt ingesteld. Wanneer deze incorrect is, of wanneer deze url voor de buitenwereld is geblokkeerd (Bij TS of Citrix omgeving, of achter een VPN), kan ValidSign deze niet van buitenaf bereiken. De foutmelding hierover, en de plaats voor de (correcte) callback url in de ValidSign omgeving, staan in de afbeeldingen hieronder.

 

 

mceclip0.png

 

  

mceclip0.png

 

   

Tips voor gebruik:

 

Hoe niet-geregistreerde derde partij ook laten ondertekenen?:

Een enkele keer is er een ondertekening nodig door een vertegenwoordiger van een niet-geregistreerde derde partij. De  oplossing is dan om deze derde partij als relatie aan te maken, en de vertegenwoordiger ervan als contactpersoon.

 

Ondertekenaar bedenkt zich en vraagt een verandering in de overeenkomst.

Indien de ondertekenaar zich bedenkt en om een verandering in de overeenkomst vraagt dan is op dit moment de enige oplossing om hiervoor een nieuw dossierstuk aan te maken en deze in te sturen naar ValidSign.

Het oude dossierstuk zou dan verplaatst kunnen worden naar de prullenbak

 

 

Meer informatie over ValidSign in de werkbeschrijving en de betreffende Release Notes 11.6. en de Release Notes 10.3

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk