Release notes 12.9

 

C2CAC-4741: ValidSign wijzigingen.

In deze versie hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd in de ValidSign koppeling. Vanaf deze versie kan elke medewerker in het persoonlijk profiel aangeven of er een ValidSign account is. De medewerker die in het veld 'Afzender' wordt gekozen moet namelijk wel in het bezit zijn van een geldig ValidSign account.

 

Door deze wijziging is ook het lijstje van medewerkers in het veld 'Afzender' aangepast zodat alleen medewerkers te selecteren zijn die ook daadwerkelijk een ValidSign account hebben. 

 

mceclip0.png

 

Voor kantoren die een enkel ValidSign account hebben, kan ingesteld worden dat dit account standaard ingevuld moet zijn in AuditCase. Hier is wel een geldig AuditCase account voor nodig. Neem hiervoor contact op met onze support afdeling. Ook kantoren met meer ValidSign accounts die graag een standaard afzender ingevuld willen hebben, kunnen contact opnemen met onze support afdeling.

 

C2CAC-5251: Klantacceptatieprocecure en gebruik WWFT app

In komende AuditCase versies zullen we de koppeling tussen de WWFT app (CasewareCloud) verder verfijnen maar enkele stappen zijn hierin genomen.  Zo hebben we inmiddels aanpassingen gedaan om het mogelijk te maken klanten in een eerdere status dan 'klant' door te zetten voor deze koppeling. In deze versie hebben we het artikel (klantacceptatie procedure en mogelijkheden) uitgebreid met een procedurele invulling wanneer de WWFT app in gebruik is.

Het artikel vindt u hier. 

 

C2CAC-5478: Export van de koppelings foutmeldingen en/of view verbeteren?

In deze versie is er een aanpassing gedaan bij de koppelingen naar externe pakketten.
Wanneer een klant succesvol is doorgezet, worden alle eerdere foutieve pogingen gearchiveerd en de bijbehorende notificaties verwijderd.

 

C2CAC-5560: Verwarrende label in taken formulier

Het veld 'alleen zichtbaar voor' heeft een andere label gekregen: 'ook leesbaar voor'. De oude label gaf niet helemaal juist aan wat ermee werd bedoeld.

 

De bedoeling van dit veld is dat de taak ook zichtbaar en leesbaar is voor medewerkers die in de gekozen groep zijn opgenomen.

 

mceclip0.png

 

 

C2CAC-5473: Wens: de beschrijving in een taak mag niet aangepast worden door iedereen

Het veld 'beschrijving' is vanaf deze versie alleen bewerkbaar door de eigenaar van de taak. De uitvoerders of andere medewerkers met rechten op deze taak kunnen een opmerking toevoegen aan de taak.

 

Nieuwe opmerkingen worden toegevoegd met datum + tijd en de medewerker die de opmerking heeft toegevoegd. Opmerkingen van andere uitvoerders kunnen door deze wijziging alleen door de eigenaar van de taak worden aangepast. Omdat het veld 'eigenaar' op de tab Algemeen aangepast kan worden, worden wijzigingen in dit veld gelogd in de tab beheer.

 

mceclip0.png

 

C2CAC-5539: Het keuze in het veld 'Type portal klant' is afhankelijk van de 'Client Online' koppeling instelling op de klantkaart.

Tijdens het uitvoeren van een import ging het soms mis als er een 'verkeerde' waarde is opgenomen in het veld 'Type portal klant' indien de 'Cliënt Koppeling' gebruikt wordt. Hierdoor kon de klantkaart niet goed bijgewerkt worden. Er zijn extra controles toegevoegd om dit probleem te voorkomen.

 

 

C2CAC-5949: Contactpersoon selecteren in Veilig Delen of CasewareCloud werkt niet goed als contactpersoon geen e-mailadres heeft.

De selectie van contactpersonen werkte niet goed indien een contactpersoon geen e-mailadres had. Er ging vervolgens iets mis met de selectie. Dit probleem is opgelost.

 

mceclip0.png

 

 

C2CAC-5985: ValidationException in actie wijzig nummer mooier maken?

Bij het wijzigen van het klantnummer komt er een lange technische foutmelding wanneer het nieuwe klantnummer al bestaat. De melding is nu aangepast naar een gebruiksvriendelijke melding.

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk