Overzicht gebruikersgroepen voor autorisatie in AuditCase

De toegangsrechten van gebruikers in AuditCase worden bepaald door de gebruikersgroepen (met bijbehorende rollen) en toegewezen 'functies'. In dit artikel geven we een overzicht van de verschillende groepen die er zijn met een korte uitleg.

 

Overzicht gebruikersgroepen

Er zijn een aantal groepen in AuditCase die ervoor zorgen dat je toegangsrechten hebt om acties uit te kunnen voeren of beschikking geeft over bepaalde onderdelen in AuditCase.

 

Groep

Korte beschrijving

AuditCase Allen

Groep met alle actieve gebruikers in AuditCase met basis toegang. Deze groep wordt gevuld met alle gebruikers en is ook niet aanpasbaar. Het zorgt ervoor dat je in kunt loggen, klanten kunt opzoeken/openen, dossiers kunt inzien etc.

AuditCase Beheer

Groep met applicatie beheerders in AuditCase met toegang tot de beheer onderdelen van de modulen en extra functies als importeren en koppelingen met andere pakketten.

AuditCase Personeelszaken

Groep met gebruikers die in AuditCase de profielen van andere gebruikers mogen inzien, wijzigen en nieuwe gebruikers kunnen aanmaken.

AuditCase Secretariaat

Groep met gebruikers die in AuditCase extra toegang of mogelijkheden heeft bij de verwerking van inkomende- en uitgaande correspondentie.

AuditCase Vennoten

Groep met gebruikers die in AuditCase extra toegang in de uitgaande correspondentie module heeft om zicht te hebben op alle uitgaande correspondentie.

AuditCase UC directmailen

Groep met gebruikers die in AuditCase de mogelijkheid heeft om uitgaande e-mail direct te versturen (zonder de worfkow te hoeven volgen).

AuditCase UC directmailen als een ander

Groep met gebruikers die in AuditCase de mogelijkheid heeft direct e-mail te kunnen versturen als een collega (afzender).

AuditCase UC directversturen

Groep met gebruikers die in AuditCase de mogelijkheid heeft om uitgaande correspondentie direct de status 'Versturen' te geven (zonder de worfkow te hoeven volgen).

AuditCase UC tekeningsbevoegden

Groep met gebruikers die in AuditCase de mogelijkheid heeft uitgaande correspondentie (zowel e-mail als brieven) direct te versturen (zonder de worfkow te hoeven volgen).

AuditCase Review

Groep met externe reviewers. Deze groep heeft standaard geen toegang tot dossiers. Deze groep krijgt toegang tot bepaalde dossiers wanneer dit door de externe reviewers wordt opgevraagd.

!C2C Relatiebeheerders

Groep met gebruikers die in AuditCase de mogelijkheden heeft om klanten aan te maken en klantgegevens te wijzigen.

!C2C KlantGoedkeurders

Groep met gebruikers die in AuditCase de klantaanvraag beoordelen en (formeel mogen) accepteren namens het kantoor. Meer informatie over het klantacceptatie proces.

!C2C Centrale Administratie

Groep met gebruikers die in AuditCase de aangevraagde en de goedgekeurde klant de status klant geven en eventueel ook aanmaken in/markeren voor gekoppelde pakketten.

!C2C Compliance Officers

Groep met gebruikers die in AuditCase de rol van Compliance Officer krijgen en daardoor meer inzicht krijgen in dossieronderdelen en bij klantacceptatie (als extra goedkeuringsslag) een rol spelen.

!C2C Portal goedkeurders

Groep met gebruikers die in AuditCase de mogelijkheid heeft om dossierstukken zichtbaar te mogen maken op gekoppelde klantportalen.

!C2C Api Users

Groep met API-gebruikers in AuditCase met toegang tot de API-calls.

!C2C Api Users Dossier

Groep met API-gebruikers in AuditCase met toegang tot de API-calls om documenten uit dossiers op te halen.

 

Beheren van gebruikersgroepen

De rechten die gebruikers hebben kunnen worden aangepast en opgevraagd in de module 'Beheer'. In het volgende artikel wordt dit beschreven: Beheer van groepen ten behoeve van autorisatie

Mogelijk gemaakt door Zendesk