Gebruikersgroepen voor autorisatie in AuditCase

De rechten van gebruikers in AuditCase is een complex samenspel van personen, groepen, rollen en toegewezen 'functies'.

In dit artikel beschrijven we hoe de groepen zijn ingericht bij de standaard uitlevering van AuditCase. Hier kan van zijn afgeweken tijdens de implementatie waardoor dit net even anders kan zijn per omgeving.

 

Welke groepen geven welke rechten

Er zijn een aantal groepen in AuditCase die ervoor zorgen dat je rechten hebt om acties uit te kunnen voeren en bepaalde gedeelte binnen AuditCase kunt inzien. 

 

AuditCase Allen (Alle AuditCase gebruikers)

Hier in worden alle AuditCase gebruikers opgenomen. Dit geeft je de basis rechten in AuditCase. Het zorgt ervoor dat je in kunt loggen, klanten kunt opzoeken/openen, dossiers kunt inzien etc. 

 

AuditCase Beheer (Dit zijn de applicatiebeheerders)

Hiermee verkrijg je de beheer rechten in AuditCase. Hierdoor kun je extra module inzien zoals bijvoorbeeld de 'import' module en koppelingen.

Ook het gedeelte database beheer is hiermee zichtbaar in een aantal module. 

 

AuditCase Personeelszaken (Rechten op Beheermodule voor gebruikers)

Wanneer je in de groep AuditCase Personeelszaken zit kun je via de beheer module de profielen van andere gebruikers inzien en wijzigen. Ook het aanmaken van nieuwe gebruikers is hiermee mogelijk. 

 

AuditCase Secretariaat (Extra rechten op in- en uitgaande correspondentie)

Correspondentie kan bijvoorbeeld naar leden van het secretariaat gestuurd worden voor verdere verwerking. Ook op de inkomende correspondentie zijn er extra rechten beschikbaar voor het verwerken van de inkomende stukken. 

 

AuditCase Vennoten (Extra rechten op in- en uitgaande correspondentie)

De groep Vennoten zorgt ervoor dat er extra mogelijkheden zijn op de correspondentie

 

!C2C Centrale Administratie (Rechten bij aanmaken nieuwe klanten)

In het goedkeur proces komt de klant opgegeven moment langs de Centrale Administratie. In het artikel: Klantacceptatie procedure is terug te vinden dat deze groep de laatste zaken regelt voordat de klant de status klant krijgt (denk hierbij aan koppelingen aanzetten, klantnummer toekennen etc.).

 

!C2C Compliance Officers (Hebben mogelijk een rol in processen)

Kan gebruikt worden als extra stap nadat de klant langs de Centrale Administratie is gegaan (ook dit is terug te vinden in het artikel: Klantacceptatie procedure

 

!C2C Klantgoedkeurders (Rechten bij aanmaken nieuwe klanten)

Wanneer je een klantaanvraag doet dient er ook een goedkeurder gekozen te worden. De personen opgenomen in deze groep kunnen als goedkeurder geselecteerd worden. 

 

!C2C Portal goedkeurders (Mogen documenten op het klantportaal plaatsen)

Hebben de mogelijkheid om dossierstukken goed te keuren om te delen met de portal. Zelf kunnen ze een dossierstuk ook direct op goedgekeurd voor delen zetten. 

 

!C2C Relatiebeheerders (Extra rechten voor het aanmaken en wijzigen van klantgegevens)

Deze groep zorgt ervoor dat er klantkaarten gewijzigd worden. Daardoor kun je alle gegevens op de klantkaart aanpassen (ook bij contactpersonen). 

 

Gebruikers nieuwe rechten geven

De rechten die gebruikers hebben kunnen worden aangepast in de beheer module. Dit is beschreven in het artikel: Beheer van groepen ten behoeve van autorisatie

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk