Release notes 12.5

 

C2CAC-5204: Autorisatie op dossiers beheer dmv Autorisatiemodule

Voor het toepassen en instellen van de autorisatie op dossiers werd voorheen altijd gedaan door de support afdeling. Vanaf versie 12.4 is het mogelijk om de autorisatie op dossiers zelf in te zien en te beheren. Omdat voor het instellen van autorisatie op dossiers enige kennis is vereist is er een nieuwe sectie toegevoegd:

 

Module Autorisatie

 

C2CAC-5063 - Groepshoofd heet nu Clusterhoofd

We hebben vaak vragen gekregen over het de betekenis van een 'groep' in AuditCase. Omdat dit zo vaak verwarring opleverde hebben wij besloten om de titel 'groep' te hernoemen naar 'cluster'. De werkwijze is hetzelfde gebleven.

Voor meer informatie over clusters kan dit artikel gebruikt worden.

mceclip0.png 

 

C2CAC-4665: Deelbare link actie verbeteren

De actie om een deelbare link te genereren is versimpeld. De link kan gemakkelijk gekopieerd worden naar het klembord door op de knop te drukken.

mceclip0.png

 

 

C2CAC-5011 - Export maken verplaatsen naar export module

Voor het aanmaken van een export van klanten moest er voorheen via de relatiemodule naar het kopje 'selectie' gegaan worden. Deze link is verplaatst naar de Import en Export module. Zowel het maken van de export als het raadplegen van export resultaten kunnen vanaf nu op één plek gevonden worden.

 

mceclip0.png

 

 

C2CAC-1533 - Uploads limiteren

In AuditCase worden bestanden groter dan 100mb vanaf deze versie standaard geblokkeerd. Het uploaden en bewerken van dergelijke grote bestanden zorgen voor netwerk vertragingen waardoor andere gebruikers van AuditCase hier direct hinder van ondervinden. Bestaande bestanden groter dan 100mb blijven nog steeds mogelijk om te downloaden.

 

C2CAC-5367 - Archivering van acquisities

De archivering van acquisities naar de klantdossiers is aangepast zodat alleen afgesloten acquisities naar de klantdossiers gearchiveerd worden. Dit lost het probleem op dat je de acquisitie niet meer kunt aanpassen na archivering.

 

C2CAC-5403 - Niet gekoppelde contactpersonen in CaseWare Cloud worden niet meer bijgewerkt vanuit AuditCase

Het kan voorkomen dat er contactpersonen in CaseWare Cloud aangemaakt zijn die niet bestaan in AuditCase. Vanaf deze versie worden de rechten van deze contactpersonen niet meer aangepast door AuditCase.

 

C2CAC-5395 - Overnemen van KvK-gegevens bij eenmanszaken

Wanneer alle gegevens handmatig bijgewerkt worden dan wordt het RSIN nummer overgenomen bij klant-bedrijf formulieren. Bij eenmanszaken is dit niet wenselijk want dan wordt ook het BSN nummer overschreven. Dit is nu voor eenmanszaken aangepast zodat het BSN nummer altijd blijft staan.

 

C2CAC-5370 - Eerder gekozen dossier structuur toonde alle waarde ongeacht de gekozen klant

In AuditCase is het het mogelijk om uit een eerder gekozen structuur te kiezen. Deze toonde de eerder gekozen waarden voor relaties en klanten. Deze lijst houdt vanaf deze versie rekening met de type klant. Dus voor bijvoorbeeld een relatie bedrijf worden alleen structuren getoond die ook beschikbaar zijn voor relatie bedrijf.  

mceclip1.png

 

 

 

C2CAC-5203 - Koppeling Alure: Export ontdubbelen.

Voor de Alure koppeling (export voor Alure) hebben wij verbeteringen doorgevoerd.
De export wordt ontdubbeld. Dat betekent dat per klant 1 regel wordt in export toegevoegd met de laatste wijziging.
Op deze manier is het probleem van Alure die fout gaf voor de nieuwe klanten die meerdere keren in export voorkomen, opgelost.

 

C2CAC-5192 - Koppeling Afas: Opvragen of een klant al bestaat.

In de Afas koppeling hebben wij extra controle gebouwd die optioneel is.
Wij geen eerst controleren of de klant al in Afas bestaat (met het klantnummer als een sleutel). Zo ja, zetten wij klant door als een update. Anders als een nieuw.
De controle gaat werken wanneer de klant in zijn eigen Afas omgeving bij de C2CConnector in de "App connector" de Profit_OrgPer toevoegt aan de "GetConnectoren".
Zie verder: Afas-Profit-Token-genereren.

 

C2CAC-4388 - Bij aanmaken eerste document in dossier altijd automatisch dossier aanmaken.

Bij het aanmaken van een klant of relatie wordt er geen dossiersdatabase aangemaakt. Dossierdatabase wordt aangemaakt wanneer de eerste dossierstuk wordt aangemaakt.
Op deze manier voorkomen wij dat geen overbodige databases worden aangemaakt.

Bij het toekennen van de autorisatie in de dossierdatabase van de relaties, wordt rekening gehouden met kantoor rechten. 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk