Release notes 10.3

 

C2CAC-2175 ValidSign integratie

In deze versie is er een nieuwe koppeling in AuditCase toegevoegd: https://www.validsign.nl
Vanuit een uitgaand correspondentie- of dossierstuk is het mogelijk om een PDF bijlage te laten ondertekenen door uw klant(en) en medewerkers. De koppeling zorgt ervoor dat het bestand in AuditCase via ValidSign ter ondertekening wordt aangeboden en, zodra het bestand door iedereen is ondertekend, automatisch weer terug in AuditCase wordt opgeslagen.

Indien u tevens beschikt over de Caseware Cloud koppeling dan is het ook mogelijk om automatisch de getekende bijlage in te sturen en te delen op de Caseware Cloud omgeving.

Meer informatie over deze koppeling kan nagelezen worden in ons ValidSign artikel.

 

C2CAC-1729 Direct verwerken van server processen

Processen die te zwaar zijn om direct uit te voeren worden ingepland op de server. De server taak pakt dit verzoek op en verwerkt dit. Dit gebeurde met verschillende intervallen. Dit proces werkt nu anders zodat verzoeken sneller worden verwerkt door de server.

 

U hoeft bijvoorbeeld hiermee minder lang te wachten op uw export, aanmaken van een dossier of op het aanmaken van taken voor een specifieke opdracht en periode. 

 

 

C2CAC-2321 Actie vanuit dossier: Bijlage aan poststuk toevoegen uitfaseren

De verbeterde actie vanuit het postboek "Toevoegen bijlage uit dossierstuk" (zie screenshot) heeft de volgende actie tot zijn einde gebracht ("Bijlage aan poststuk toevoegen"). De actie om vanuit een dossier een bijlage aan een poststuk toe te voegen was zeer omslachtig omdat je eerst een poststuk moet aanmaken, dan de dossierstukken moet zoeken en toevoegen. 

 

 

 

C2CAC-2421 In een bijlage maken wij van '&' nu 'en'. 

In een sjabloon kun je instellen dat de klantnaam automatisch ingevuld moet worden in de bijlage (door middel van {C} ). Wanneer de klantnaam een & bevat gaf dit een foutmelding en moest dit handmatig aangepast worden. Om dit te voorkomen hebben wij ingesteld dat klantnamen met & in de naam bij het gebruik van de {C} worden vertaald van '&' naar 'en'. 

 

C2CAC-2390 Datum geregistreerd partnerschap/huwelijk hoort wijzigbaar te zijn op beide partners.

In de klantenkaart van de particuliere klanten is het veld "Datum geregistreerd partnerschap/huwelijk" onder de Partnergegevens wijzigbaar geworden voor klanten die aan een partner zijn gekoppeld.

C2CAC-1916 Label veld Aanschrijving wijzigen naar aanhef

De aanschrijving van een brief kan afwijken van de aanhef van de brief. Het veld waar de aanhef in stond werd alleen getoond als 'aanschrijving' wat verwarring veroorzaakte. Vanaf deze versie is de naam van het veld daarom gewijzigd naar 'aanhef'. 

aanhef.png

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk