Beheer van gebruikersgroepen ten behoeve van autorisatie

In AuditCase wordt gebruik gemaakt van verschillende gebruikersgroepen om gebruikers de toegangsrechten toe te kennen die ze nodig hebben. Alle gebruikers komen in een standaard groep, maar in sommige gevallen dient een gebruiker extra mogelijkheden te hebben om bepaalde acties te kunnen uitvoeren of bepaalde functies te gebruiken. In dit artikel leggen we uit hoe deze groepen kunnen worden beheerd.

 

Groepen beheren

De actie om groepen te beheren is beschikbaar in de module 'Beheer' via de weergave 'Actieve gebruikers'.

 

 

Met deze actie is het mogelijk om eerst een groep te kiezen welke aangepast dient te worden. Na het selecteren van de groep wordt een beschrijving getoond met daaronder de groepsleden. De groepsleden kunnen vervolgens worden toegevoegd door het groepsleden veld te selecteren en gebruikers te (zoeken en) selecteren. Of indien gewenst kunnen gebruikers uit de groep worden verwijderd. 

 

 

 

 

Een beschrijving van de mogelijke groepen is in dit artikel te vinden. 

 

 Opvragen in welke groepen een gebruiker zit

Voor beheersdoeleinden kan het nuttig zijn om van een gebruiker te zien in welke groepen hij zit. In het profiel van de gebruiker (ook via de module 'Beheer') is hiervoor een actie beschikbaar: 

Deze actie geeft een overzicht van alle groepen waarin de gebruikers is opgenomen. Per groep wordt hierbij tevens aangegeven of deze 'aanpasbaar' is. Niet alle groepen zijn aan te passen maar hier dus wel te zien. Hier is dan bijvoorbeeld ook de groep te zien waarin alle gebruikers van AuditCase zijn opgenomen: AuditCase Allen.
 

 

 

 

Welke rechten geeft de groep?

Er zijn veel groepen die toegang tot bepaalde functies geven in AuditCase. In het volgende artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillende groepen welke kunnen worden ingericht: Gebruikersgroepen voor autorisatie in AuditCase

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk