Release notes 12.1

 

C2CAC-4627: Bestanden kunnen insturen naar CaseWare Cloud die niet gedeeld worden met klanten maar in de CasewareCloud apps gebruikt worden

Voor het gebruik van bestanden in CasewareCloud apps is het nu mogelijk geworden om bestanden uit AuditCase in te sturen zonder dat er contactpersonen van de klant hiervan een notificatie krijgen of inzage krijgen in deze bestanden. Hiervoor is een extra optie toegevoegd genaamd "Insturen zonder delen met contactpersonen". 

 

Indien dit veld op "Ja" wordt gezet dan hoeft er geen keuze gemaakt te worden uit contactpersonen en zal er ook geen notificatie verstuurd worden. Het ingestuurde bestand is vervolgens alleen beschikbaar voor interne medewerkers en kan ook gebruikt worden in de diverse apps binnen CasewareCloud.

Standaard heeft dit veld de waarde "Nee".

 

mceclip1.png

 

 

C2CAC-4634: Contactpersonen altijd uitklappen (en niet het formulier openen)

Aan de linkerkant van AuditCase zal de contactpersoon kaart niet meer automatisch openen indien er op de naam wordt geklikt. In plaats daarvan zal nu altijd de bijbehorende acties beschikbaar komen. Met deze wijziging verbeteren wij het gemak van het maken van een correspondentiestuk voor contactpersonen. 

De contactpersoon kan bewerkt worden via de nieuwe actie 'contactpersoon bewerken'.

 

 

mceclip0.png

 

C2CAC-4545: startdatum tonen bij taken op de startpagina.

In de taken weergaven wordt standaard de start datum getoond. 

 

mceclip0.png

 

C2CAC-4726: Het veld "Fiscaal volgnummer" voor de Nextens koppeling.

Het veld "Fiscaal volgnummer" in het tabblad Fiscaal wordt gebruikt voor de Nextens koppeling. De valide waarde van dit veld binnen Nextens is tussen 1 en 99. Standaard wordt dit veld in AuditCase met 00 ingevuld. Om verwarring te voorkomen vullen wij vanaf deze versie geen standaard waarde in.


mceclip0.png

 

 

C2CAC-4608: Taak volledig kunnen invullen na aanmaken via "Acties...."-menu

Als we vanuit een inkomende correspondentie, uitgaande correspondentie of een dossier stuk een gekoppelde taak wordt aangemaakt dan kunnen bij het aanmaken direct alle velden worden gevuld. 

 

mceclip0.png

 

C2CAC-3669:  Eénmalige autorisatie van externe koppelingen zoals Exact Online, MailChimp en AccountviewVisma beschikbaar maken

Vanaf deze versie is het mogelijk om de éénmalige autorisatie tussen AuditCase en bovengenoemde koppelingen vanuit de koppelingsmodule zelf te starten.

 

mceclip0.png

 

Meer informatie hierover is te vinden in de bijbehorende artikelen:

 

 

C2CAC-4358: Notities die naar de prullebak zijn verplaatst zijn daar niet meer uit te halen.

Er is een bug opgelost waardoor verwijderde notities in het dossier niet meer in de prullenbak konden worden teruggehaald.

 

C2CAC-2324: Als administratie beheerder wil je graag de mogelijkheid hebben relaties als crediteur naar ExactOnline door te zetten

Vanaf deze versie is het ook mogelijk om de leveranciers (Dienstverlener eigen organisatie) naar ExactOnline door te zetten.
Op verzoek van de klant kunnen wij deze koppeling aanzetten.
Wanneer de optie 'Koppelen met ExactOnline' in het tabblad 'beheer' bij een 'Dienstverlener eigen organisatie' is aangevinkt, dan wordt hij naar ExactOnline als een leveranciers doorgezet.

mceclip0.png

 

 

C2CAC-4771: Koppeling CasewareCloud: Foutmelding "voornaam en achternaam zijn vereist voor een individuele entiteit"

Wanneer een klantbedrijf als een eenmanszaak naar CaseWare Cloud wordt doorgezet, komt er een foutmelding: "voornaam en achternaam zijn vereist voor een individuele entiteit"

Dit probleem is in deze versie opgelost.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk