Release notes 11.8

 

C2CAC-3893 -  Groepsdossier kunnen zoeken op labels (ipv dossierstructuur)

Naast de dossierstructuur kan er nu ook gezocht worden op labels in het dossier en in het groepsdossier.  

mceclip0.pngmceclip3.png

 

C2CAC-3761 De e-mailadressen van gekoppelde relaties ook tonen bij het aanmaken van een e-mail

Bij het aanmaken van nieuwe e-mail kan nu in de lijst ook gekozen worden voor het e-mailadres van een gekoppelde relatie. 

mceclip0.png 

 

C2CAC-4115 Meer export kolommen standaard maken

Er zijn extra export kolommen toegevoegd in de export. Voor de medewerker kolommen worden nu de geconfigureerde labels getoond in de kolom titel. De volgende velden zijn toegevoegd:

  • Correspondentie vrije tekst
  • Cliëntenonderzoek
  • Geregistreerd door
  • Risico inventarisatie
  • Te identificeren 
  • Uittreksel KvK aanwezig
  • WWFT hoofd 

mceclip0.png

 

C2CAC-4381 - Koppeling ExactOnline: Foutmelding bij het toevoegen van de nieuwe bankrekening

Er was een probleem dat wanneer een nieuw banknummer naar ExactOnline wordt doorgezet, een foutmelding terugkomt. Dit probleem is in deze versie opgelost. 

 

C2CAC-4382 - Koppeling Nextens: Alle velden moeten worden doorgezet

De manier waarop de gegevens naar Nextens worden doorgezet is veranderd. Bij het bijwerken van een klant in Nextens worden nu eerst de bestaande gegevens uit de Nextens opgehaald. Daarna worden de wijzigingen doorgevoerd. Tenslotte wordt de complete data naar Nextens doorgezet.

Op deze manier voorkomen wij dat sommige velden (net als Team/dossiernummer) die wij in AuditCase niet ondersteunen, niet in Nextens worden leeggehaald.

 

C2CAC-3610 - Aanpassingen C2CUpload (versie 1.3.9)

 In versie 1.3.9 van C2CUpload zijn enkele wijzigingen gedaan:

  • De wijzigingsdatum van het te uploaden bestand wordt als 'filedate' meegestuurd
  • Bestanden die succesvol zijn verwerkt behouden de mappenstructuur in de map 'succes'
  • De documentatie van deze applicatie is bijgewerkt

 

C2CAC-3892 Aanmaken correspondentie: eerst labels kiezen, daarna dossierstructuur.

Bij het aanmaken van correspondentie kan er eerst gekozen worden voor een label en daarna voor een dossier structuur. Na het kiezen van de dossier structuur zal de sectie dichtklappen zodat de volgende velden ingevuld kunnen worden. 

mceclip0.png

C2CAC-3594 Bijwerken documentatie Taken / reminder newsletter

Het artikel over taken is aangepast waarbij onder andere de mogelijkheden voor de inrichting van deze newsletter en de standaard uitlevering zijn beschreven. Het artikel is via deze link te vinden.

 

C2CAC-4423 Dubbele contactpersonen worden verwijderd bij ValidSign selectie

Tijdens het selecteren van ondertekenaars voor het insturen naar ValidSign was het niet altijd duidelijk welke contactpersonen precies werden geselecteerd. De keuze van een ondertekenaar kan bijvoorbeeld ook een gekoppelde contactpersoon zijn bij een ander bedrijf binnen de huidige groep. Om dit te verduidelijken is dit nu zichtbaar gemaakt binnen de selectie.

 

mceclip0.png

Mogelijk gemaakt door Zendesk