Release notes 11.7

C2CAC-3853-  Outlook add-in: uitbreiding 'SupportsPinning' voor het vastzetten van de invoegtoepassing

In de invoegtoepassing is het nu mogelijk gemaakt om het venster 'vast te pinnen'. Dit werkt alleen voor de functie 'archiveren naar dossier' in Outlook. Deze functie vereist minimaal Outlook 2016 en het vereist een herinstallatie van de invoegtoepassing.

Voor de herinstallatie van de toepassing kunt u dit artikel raadplegen.

De systeemeisen zijn vorige versie al gewijzigd, vanaf heden wordt alleen Outlook 2016 ondersteund.

Door de invoegtoepassing vast te zetten scheelt het telkens een klik bij het wisselen van een e-mail, de invoegtoepassing zal dan altijd actief zijn.

 

 

mceclip1.png

 

C2CAC-3505 Export: mappenstructuur toevoegen aan export

In de export van dossiers worden de bijlage opgeslagen in een folder die overeenkomt met de eerste twee niveaus van de dossier structuur.

In een Microsoft Excel document worden voor de documenten extra metadata vastgelegd, inclusief een link naar de geëxporteerde bijlage.

Ook exports van niet (meer) gekoppelde klanten is mogelijk in deze versie. Te lange bestandsnamen en tekens in bestandsnamen, die niet ondersteund zijn door Microsoft Windows, worden aangepast tijdens het exporteren.

Wanneer in de dossierstructuur het tweede niveau "Algemeen" is, wordt het derde niveau gebruikt als subfolder. 

 

 

mceclip0.png

 

C2CAC-4265: Keuze e-mailadres: 4. Allen gebruiken werkt niet

Vanwege een bug werkt de instelling 4. Allen gebruiken gebruiken niet meer goed in de keuze e-mailadres. Alleen het bedrijfs e-mailadres was kiesbaar tijdens het aanmaken van een e-mail. Deze bug is opgelost.

 

C2CAC-4144: Bestandsdatum en tijd intact houden

Laatste wijzigingsdatum en tijd van bijlagen die worden toegevoegd aan een document worden nu meegenomen in de opslag in AuditCase. Dit is in heel AuditCase verwerkt. Zo worden bijlagen van e-mails die gearchiveerd worden met de Outlook add-in nu ook met de juiste laatste wijzigingsdatum meegenomen. Hetzelfde geldt als er een bijlage uit een ander dossierstuk wordt toegevoegd.

 

mceclip0.png

 

C2CAC-4243: Afgeronde en naar dossier gearchiveerde taken / acquisities blijven zichtbaar onder tab acquisities

Indien een taak of acquisitie naar het dossier gearchiveerd moet worden na afronding dan bleef deze nog wel altijd zichtbaar in de tab 'taken en acquisitie'. Om verwarring te voorkomen (ze zitten immers in het dossier) worden die hier niet meer getoond.

 

mceclip0.png

 

C2CAC-3746: Aanschrijfwijze gekoppelde contactpersoon.

Bij het aanmaken van een gekoppelde contactpersoon wordt de aanschrijfwijze meegenomen als standaard waarden. Latere updates in de aanschrijfwijze worden niet meer meegenomen in de gekoppelde contactpersonen.  

mceclip0.png

 

C2CAC-3593 Veld Toelichting opnemen in de export

Als in het veld toelichtingen een tekst is opgenomen wordt dit mee geëxporteerd in een dossier export als html bestand. 

mceclip0.png

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk