Multi-factor authenticatie CaseWare Cloud en de koppeling vanuit AuditCase

Sinds versie 26 van CaseWare Cloud is het mogelijk om multi-factor authenticatie (MFA) in te loggen. Dit wil zeggen dat men inlogt met Naam en Wachtwoord, maar ook met een sms code die ingevoerd moet worden. Dit wordt ook wel 'two-factor authentication' genoemd.

 

De actuele versie van CaseWare Cloud kan achterhaald worden via het "About" scherm dat te raadplegen is voordat men inlogt.

 

 

 

Spring snel naar: 

Instellen van multi-factor authenticatie in CaseWare Cloud

Multi-factor authenticatie op persoonsniveau (zowel kantoormedewerker als contactpersoon).

In Koppeling AuditCase - CaseWare Cloud MFA uitschakelen.

 

 

Instellen van multi-factor authenticatie in CaseWare Cloud.

Bij de upgrade van de CaseWare Cloud omgeving is de functie van MFA toegevoegd, maar deze staat uitgeschakeld voor alle kantoormedewerkers en voor alle contactpersonen.

Om MFA in te stellen moet worden ingelogd met een gebruikersnaam die voldoende (Administrator) rechten heeft. Doorgaans is dat het hoofd ID dat het kantoor gebruikt heeft om zich aan te melden voor CaseWare Cloud.

 

Inschakelen van MFA wordt gedaan in de "Firm Settings". Deze zijn te vinden onder dit menu:

 

 

... en dan vervolgens helemaal onderaan:

 

 

N.B. Indien deze niet zichtbaar is, heeft de gebruiker waarmee is ingelogd, onvoldoende rechten.

 

In het dialoogvenster van de Firm Settings is onder "Security" > "Authentication and Session Management" de instelling te vinden voor "Two-Factor Authentication

 

Stel de gewenste authentication in. In bovenstaand geval is ervoor gekozen al het personeel met MFA te laten inloggen en alle contactpersonen niet. 

 

De meest gebruikte setting zal waarschijnlijk zijn om ook alle contactpersonen met MFA te gaan laten inloggen.

 

Vergeet niet met "Save" de instellingen op te slaan.

 

 

Multi-factor authenticatie op persoonsniveau (zowel kantoormedewerker als contactpersoon).

 

Nadat de MFA is ingeschakeld kan op persoonsniveau nog uitzonderingen ingesteld worden, door op persoonsniveau de MFA weer uit te schakelen.

 

Uitschakelen van van MFA op persoonsniveau wordt gedaan in de "Firm Settings". Deze zijn te vinden onder dit menu:

 

 

en dan vervolgens te kiezen voor "Staff" of "Contacts".

 

Kies uit de lijst met personen de gewenste persoon en bewerk deze.

Onder het kopje "Password" is het vervolgens mogelijk de "Two-factor authentication" uit te schakelen voor een bepaalde tijd of zelfs permanent.

 

N.B. ook hier de wijzigingen opslaan.

 

 

 

In koppeling AuditCase - CaseWare Cloud MFA uitschakelen.

Bij het inrichten van de koppeling tussen AuditCase en CaseWare Cloud is een kantoorgebruiker (Staff) aangemaakt en/of gebruikt om AuditCase instaat te stellen gegevens vanuit AuditCase naar CaseWare Cloud over te zetten.

In de meeste gevallen heeft de gebruiker een daartoe herkenbare naam of wordt het e-mail adres info@changetocomm.nl gebruikt.

 

Zeer belangrijk voor de werking van de koppeling is dat de kantoorgebruiker die voor de koppeling gebruikt wordt de MFA wordt uitgeschakeld en dit permanent is.

 

 

 

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk