Update import

Importeren is beschikbaar vanaf versie 10.1

 

Het updaten van klant gegevens kan door middel van een import, hiervoor is wel een import excellijst nodig. Het aanvragen wordt beschreven in het artikel: Aanvragen import bestand.

 

Wijzigen gegevens

Nadat er een import excellijst met data is aangemaakt wordt er een e-mail gestuurd met een link en is de export lijst terug te vinden in de export en import module. 

Nu kan de excellijst gewijzigd worden door in de wijzigen modes op de wijzigen knop wijzigen.png te klikken voor het bestand, of door het bestand te downloaden Downloaden.png.

Rode velden

Er zijn verplichte velden voor het importeren van nieuwe klanten, deze velden hoeven niet verplicht gevuld te worden bij bestaande klanten omdat deze al bestaan in AuditCase. 

Lege velden vullen

Wanneer er lege velden gevuld mogen worden kan simpelweg de gewenste waarde ingevuld worden.

Let hierbij wel op de eisen waaraan voldaan moet worden, zoals bepaalde velden in AuditCase met een drop-down met voor gedefinieerde waardes

Gevulde velden wijzigen

Bij het wijzigen van velden kan simpelweg de oude waarde verwijderd worden en een nieuwe waarde ingevuld worden. 

Leegmaken van velden

Dit is een gevaarlijke actie, eenmaal uitgevoerd kan dit niet teruggedraaid worden. Wanneer er een veld leeggehaald mag worden dient de waarde [Leeg] ingevuld te worden. Dit moet met een hoofdletter L en tussen vierkante haken anders werkt het niet. 

Let hierbij dus extra goed op dat dit in het juiste veld wordt ingevoerd!

 

Pre-validatie (eerste slag)

Na het wijzigen van de gegevens kan de pre-validatie gedaan worden. Open hiervoor het import bestand en klik op de acties Acties.png knop en vervolgens op import valideren

 

Daadwerkelijke import (tweede slag)

Wanneer de validatie goed gegaan is komt er bij de status van de import 'goed' te staan. Er is nu nog niks in AuditCase gezet, de excellijst is alleen gecontroleerd op fouten. 

 

Vervolgens kan er geklikt worden op importeren.png 'Definitief importeren'.

Definitief_importeren.png

De actie is succesvol uitgevoerd wanneer de status van de import op 'Verwerkt' staat. 

 

Validatie foutmelding

Wanneer er fouten in de excellijst zitten krijgt de import de status 'Validatiefout'. Wanneer je de import opent kunnen de foutmeldingen terug gevonden worden onder: 'Validatiemelding'. 

 

Foutmelding excellijst

De foutmeldingen zijn ook terug te vinden in de excellijst. Onderin staat een blad met de naam 'Totaal overzicht'. Hier zijn alle foutmeldingen in terug te vinden. 

foutmelding_excellijst.png

 

Foutmeldingen gewijzigd

Na het verbeteren van de fouten kan de import opnieuw gevalideerd worden. Wanneer de validatie met de status 'Goed' wordt afgesloten kan deze definitief geïmporteerd worden.

 

Koppelingen aanzetten

Het is ook mogelijk om koppelingen aan te zetten via de import module. Vul hiervoor simpelweg een 1 in, in de kolom van de koppeling en importeer de excelsheet aan de hand van bovenstaande stappen. 

1 = koppeling aan. 

 

 

Voor meer informatie over imports in AuditCase:

Importeren nieuwe klanten.

Aanvragen leeg en gevuld import bestand.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk