Update import

 

Het updaten van klant gegevens kan door middel van een import, hiervoor is wel een import excellijst nodig. Het aanvragen wordt beschreven in het artikel: Aanvragen leeg en gevuld import bestand.

 

Wijzigen gegevens

Nadat er een import excellijst met data is aangemaakt wordt er een e-mail of notificatie gestuurd met een link en is de export lijst terug te vinden in de export en import module. 

Nu kan de excellijst gewijzigd worden door in de wijzigen modes op de wijzigen knop wijzigen.png te klikken voor het bestand, of door het bestand te downloaden Downloaden.png.

Rode velden/kolommen

Er zijn verplichte velden voor het importeren van nieuwe klanten, deze velden hoeven niet verplicht gevuld te worden bij bestaande klanten omdat deze al bestaan in AuditCase. 

De vier velden die wel verplicht zijn bij bestaande klanten zijn: Klantnummer, import code, import melding en het veld dat veranderd moet worden. 

De velden die verplicht zijn bij contactpersonen zijn: Import code, import melding, Contactpersoon sleutel en het veld dat veranderd moet worden.

Lege velden vullen

Wanneer er lege velden gevuld mogen worden kan simpelweg de gewenste waarde ingevuld worden.

Let hierbij wel op de eisen waaraan voldaan moet worden, zoals bepaalde velden in AuditCase met een drop-down met voor gedefinieerde waardes

Gevulde velden wijzigen

Bij het wijzigen van velden kan simpelweg de oude waarde verwijderd worden en een nieuwe waarde ingevuld worden. 

Leegmaken van velden

Dit is een gevaarlijke actie, eenmaal uitgevoerd kan dit niet teruggedraaid worden. Wanneer er een veld leeggehaald mag worden dient de waarde [Leeg] ingevuld te worden. Dit moet met een hoofdletter L en tussen vierkante haken anders werkt het niet. 

Let hierbij dus extra goed op dat dit in het juiste veld wordt ingevoerd!

 

Ontbrekende velden aanvullen

Mocht een variabele op de klantkaart staan, en niet in de geëxporteerde importlijst dan ligt dat aan de beperkte breedte van de export/import. U kunt bij Changetocomm via een ticket een extra kolom aanvragen. Wanneer het maximum aantal kolommen is bereikt (Dit verschilt per systeem), kan een kolom worden vervangen.

 

Excellijst invoeren.

Een excellijst die vanuit AuditCase wordt bewerkt staat al in AuditCase en is na opslaan gereed voor de Pré-validatie. Zie volgende kopje.

Een excellijst die is gedownload en daarna gevuld is met gegevens moet nog in AuditCase worden geüpload. Na het invullen van alle verplichte (rode) kolommen gaat dit als volgt: Voor het importeren van de excellijst wordt er genavigeerd naar de export en import module. Vervolgens kan er geklikt worden op Acties.png acties -> aanmaken -> Import.

 

mceclip2.png

 

Daarna dient er een omschrijving te worden ingevoerd en kan de ingevulde import lijst worden toegevoegd, door deze te slepen in het bestanden vlak of d.m.v. de knop 'Bestand(en) toevoegen'.

 

Pré-validatie


Na het invoeren van de omschrijving en het toevoegen van een bestand kan er op bewaren geklikt worden. Vervolgens kan er worden geklikt op  Acties -> Import valideren.

Na het wijzigen van de gegevens kan de pre-validatie gedaan worden. Open hiervoor het import bestand en klik op de acties Acties.png knop en vervolgens op import valideren

 

 

 

mceclip3.png

 

 

Daadwerkelijke import (tweede slag)

Wanneer de validatie goed gegaan is komt er bij de status van de import 'goed' te staan. Er is nu nog niks in AuditCase gezet, de excellijst is alleen gecontroleerd op fouten. 

Vervolgens kan er geklikt worden op importeren.png 'Definitief importeren'.

 

 

Definitief_importeren.png

 

 

De actie is succesvol uitgevoerd wanneer de status van de import op 'Verwerkt' staat. 

 

Validatie foutmelding

Wanneer er fouten in de excellijst zitten krijgt de import de status 'Validatiefout'. Wanneer je de import opent kunnen de foutmeldingen terug gevonden worden onder: 'Validatiemelding'. 

 

 

 

mceclip4.png

 

Foutmelding excellijst

De foutmeldingen zijn ook terug te vinden in de excellijst. Onderin staat een blad met de naam 'Totaal overzicht'. Hier zijn alle foutmeldingen in terug te vinden. 

 

foutmelding_excellijst.png

 

Foutmeldingen gewijzigd

Na het verbeteren van de fouten kan de import opnieuw gevalideerd worden. Wanneer de validatie met de status 'Goed' wordt afgesloten kan deze definitief geïmporteerd worden.

 

Koppelingen aanzetten

Het is ook mogelijk om koppelingen aan te zetten via de import module. Vul hiervoor simpelweg een 1 in, in de kolom van de koppeling en importeer de excelsheet aan de hand van bovenstaande stappen. 

1 = koppeling aan. 

 Een koppeling uitzetten daarentegen gaat niet via een import. Wanneer dit geprobeerd wordt zijn de koppelingen beschermd. 

Voor meer informatie over imports in AuditCase:

Importeren nieuwe klanten.

Aanvragen leeg en gevuld import bestand.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk