Importeren nieuwe klanten

Voor het importeren van nieuwe klanten is een excellijst nodig, deze kan gedownload worden in de export en import module (zie artikel: aanvragen import bestand).

 

Verplichte kolommen

In de excellijst zitten een aantal verplichten kolommen die ingevuld moeten worden. Deze kolommen zijn herkenbaar aan de rode kleur. Wanneer 1 van deze kolommen niet(correct) wordt ingevuld, worden de gegevens niet geaccepteerd bij de import. 

verplichte_velden.png

 

Pre-validatie (eerste slag)

Na het invullen van alle verplichte (rode) kolommen kan het bestand in AuditCase geüpload worden. 

Voor het importeren van de excellijst wordt er genavigeerd naar de export en import module. Vervolgens kan er geklikt worden op Acties.png acties -> aanmaken Import.

importeren.png

 

 

Daarna dient er een willekeurige omschrijving te worden ingevoerd en kan de ingevulde import lijst worden toegevoegd, door deze te verslepen of via de knop Bestand_en__toevoegen.png.

 

Na het invoeren van de omschrijving en het toevoegen van een bestand kan er op bewaren geklikt worden. Vervolgens kan er worden geklikt op  Acties.png acties -> Import valideren.

valideren.png

 

 

Hierna zal het document in de module komen te staan met de status 'Te verwerken'. De server gaat het bestand nu op de achtergrond controleren en er zal een mail gestuurd worden wanneer dit gelukt is. 

 

Daadwerkelijke import (tweede slag)

Wanneer de import goed door de validatie komt zal de status op 'goed' komen te staan. 

Vervolgens kan er geklikt worden op importeren.png 'Definitief importeren'.

Definitief_importeren.png

 

Pas na het succesvol uitvoeren van deze actie worden de wijzigingen definitief doorgevoerd in AuditCase en zullen de gegevens daadwerkelijk in AuditCase terug te vinden zijn.

De actie is succesvol uitgevoerd wanneer de status van de import op 'Verwerkt' staat. 

 

Oplossen van fouten

Wanneer de validatie niet goed gaat zal de status veranderen in 'Validatiefout'

Bij het openen van het stuk zal er onder de validatiemelding staan wat er fout is. 

validatie_foutmelding.png

 

Dit kan aangepast worden in de excellijst en vervolgens kan de excellijst opnieuw gevalideerd worden om te zien of het na de aanpassing(en) wel goedgekeurd wordt. 

De validatiefouten zijn ook terug te vinden in de excellijst.

 

Voor meer informatie over imports in AuditCase:

Aanvragen leeg en gevuld import bestand.

- Update import.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk