Aanvragen leeg en gevuld import bestand

 

Wanneer er gegevens in AuditCase gezet mogen gaan worden is het belangrijk hier eerst een import bestand voor aan te vragen. 

 

Export/import module

Het aanvragen van een import bestand gebeurd in de Export en Import module. 

Voor het openen van deze module kan er geklikt worden op de blokjes links boven blokjes.png -> vervolgens op AuditCase -> en als laatste op Export_en_Import.png Export en Import.

 

Opvragen bestand

Het opvragen van een bestand om de imports mee uit te kunnen voeren kan vervolgens met de acties knop aan de rechter kant. 

 

 

Lege import excellijst

Bij een lege excellijst is er niks ingevoerd. Hier staan dus nog helemaal geen klanten in en alles moet nog handmatig ingevuld worden. Dit kan handig zijn wanneer er nieuwe klanten ingevoerd moeten worden in AuditCase. 

 

Import excellijst met data

Hierbij worden alle velden uit het importbestand gevuld met de gegevens die ingevuld zijn in AuditCase. Indien een veld niet ingevuld is wordt deze leeg getoond in de Excellijst. Wanneer de waarde in 1 van deze velden vervangen mag worden kan dit door de oude waarde uit het veld te verwijderen en een nieuwe waarde in te vullen. 

 

Soort import

Nadat de keuze voor een lege of een import bestand met data gemaakt is mag er ook gekozen worden voor wat voor soort klanten de import lijst gemaakt mag worden. 

 

De keuze die gemaakt kan worden is:

Voor contactpersonen: Contact bij Klant-Bedrijf of Contact bij Klant-persoon.

Voor klanten: Klant-Bedrijf of Klant-Persoon

Voor relaties: Relatie-Bedrijf

 

 

Downloaden of wachten

Wanneer er gekozen is voor een leeg import bestand en de soort is gekozen, dan kan deze direct gedownload worden en gebruikt. 

Bij een import bestand met gegevens moet deze eerst verwerkt worden door de server. Er wordt een e-mail gestuurd wanneer de excellijst klaar staat om gedownload te worden. 

 

Voor meer informatie over imports in AuditCase:

Importeren nieuwe klanten

- Update import

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk