Release notes 9.8

 

C2CAC-1651 Wisselen van kantoor opnemen in persoonlijk profiel
Rechtsboven in AuditCase is de functie om de meest gebruikte kantoren aan te klikken verplaatst naar het persoonlijk profiel. Voorheen kon hier ook een kantoor aangeklikt waarvan het bijbehorende uitgaande postboek  werd gebruikt in de functie om correspondentie te maken. Vanaf deze versie wordt het laatst gekozen postboek bewaard.

 

Onderstaande functie is verplaatst

 

 

In het gebruikers profiel kunnen nu maximaal 5 kantoren of vestigingen gekozen worden waarvan de gebruiker in de tab Uitgaand en Inkomend de stukken van ziet.

 

 

Het laatst gekozen postboek wordt automatisch bewaard.

C2CAC-1306 Optimalisatie performance

We hebben diverse optimalisaties doorgevoerd in de manier waarop AuditCase ingeladen wordt in de browser. Hierdoor neemt de algemene belasting op het netwerk en de server af. In de performance testen op onze omgevingen zorgt dit voor een algemene verbeteringen van de snelheid van AuditCase.

 

C2CAC-507 Als gebruiker wil je kunnen aangeven voor welke contactpersonen je een bestand instuurt in CaseWare Cloud

Bij het insturen van bestanden naar CaseWare Cloud kregen alle contactpersonen van de klant automatisch toegang tot die bestanden.

 

Dit is niet altijd wenselijk. Vanaf deze versie kunt u aangeven, wie toegang mogen krijgen tot het bestand. Dit geldt zowel voor een Dossierstuk als voor Inkomende en Uitgaande mail en correspondentie:

De keuzelijst toont alleen de contactpersonen voor wie de CaseWare Cloud koppeling geactiveerd is. U kunt één of meerdere personen kiezen en het insturen gebeurt vervolgens op de achtergrond.

 

Na insturen kunt u in de Uitgebreide log van het stuk (op tabblad Beheer) zien wie er toegang hebben gekregen tot het bestand:

 

U kunt een bestand ook insturen zonder contactpersonen op te geven.
In de Uitgebreide log verschijnt na insturen een waarschuwing:

U kunt later het bestand opnieuw insturen met opgave van contactpersonen, deze krijgen dan alsnog toegang.

 

C2CAC-1346 Instelling 'wijzig wachtwoord bij eerst volgende login' komt niet voorbij het nieuwe inlogscherm

Indien de gebruiker een nieuw wachtwoord moet instellen (bijvoorbeeld na de eerste keer inloggen of na het resetten van het wachtwoord) dan kwam de gebruiker niet voorbij het inlogscherm. Er kwam een onjuiste foutmelding dat de naam en wachtwoord niet correct was. Op F5 drukken lostte dit probleem op.

Dit probleem is opgelost zodat de gebruiker na het inloggen automatisch doorgestuurd wordt naar het wijzigen wachtwoord scherm.

 

 

C2CAC-1138 Wijzigen wachtwoord scherm qua opmaak gelijk maken aan de login pagina

De pagina waar de gebruiker het wachtwoord kan wijzigen heeft een visuele update gehad zodat het meer in lijn ligt met de opmaak van het nieuwe inlogscherm.

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk