Vrije velden

In AuditCase is er de mogelijkheid om een aantal velden op de klantkaart een eigen/willekeurige naam te geven, deze velden noemen wij de vrije velden. 

 

Verschillende soorten

Er zijn 2 verschillende soorten vrije velden. 

  1. Vrije tekst, hier in kan handmatig tekst ingevuld worden, de naam van het veld kan door Change to Comm ingevuld worden.    

    vrije_tekst.png
  2. Drop-down, dit is een veld met een keuze lijst. Door op het veld te klikken komt er een keuze lijst tevoorschijn waar een waarde uitgekozen kan worden. 

    Drop_down.png

 

Vrije velden export

Ook is het mogelijk om een export te maken van een aantal vrije velden. Het maken van een export staat uitgelegd in het artikel: Export van CRM gegevens maken.

In de export kan vervolgens ook op deze velden gefilterd worden zodat er een duidelijk overzicht ontstaat van de klanten waarbij de in het filter gekozen waarde is ingevuld. 

 

Welke velden kunnen er gebruikt worden?

In onderstaande afbeelding staat een overzicht van het totaal aantal vrije velden dat beschikbaar is. Dit komt neer op 8 verschillende gedeelte met 6 of 7 velden. Deze velden zijn altijd een combinatie van 3 Vrije tekst velden en 3 of 4 Drop-down velden. 

totaal_aantal_vrije_velden.png

 

Gebruik maken van de velden

Voor het in gebruik nemen van deze velden kan er een ticket worden ingediend, dit staat uitgelegd in het artikel: Support op AuditCase.

 

In deze ticket is het belangrijk dat wordt aangegeven:

- Hoe de velden mogen gaan heten;

- Is het een 'vrije tekst' veld of een 'drop-down';

- Moet er een export gemaakt kunnen worden van deze velden. 

Aan de hand van die informatie worden -indien mogelijk- de velden ingericht.  

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk