Klant soort wijzigen (persoon <> bedrijf)

Klanten wijzigen in de loop van tijd nog wel eens van persoon naar bedrijf of andersom. Om de gegevens in AuditCase correct te houden dient dit handmatig aangepast te worden, dit kan op de volgende manier. 

 

1. Hernummering van de klant.

Het beste kan eerst het klantnummer gewijzigd worden. Bij de huidige klant die gewijzigd moet worden kan er bijvoorbeeld GKM (van geen klant meer) achter het nummer gezet worden, op die manier blijft de klant gemakkelijk herkenbaar.

 

Het wijzigen kan door -na het openen van de klantkaart- te klikken op de knop Acties.png en vervolgens op 'Wijzig nummer'. Daarna kan het nieuwe nummer ingevoerd worden.

 

 

Wijzig_nummer_Actie.png

 

2. Maak een nieuwe klant aan. 

Vervolgens kan er een nieuwe klant aangemaakt worden. Als je een klant(persoon) wilt omzetten naar een klant(bedrijf) maak je een nieuw klant(bedrijf) aan. Bij deze nieuwe klant neem je alle gegevens van de klant(persoon) over zodat het Klant(bedrijf) meteen de juiste gegevens bevat. 

 

Na het aanmaken van de nieuwe klant en het invullen van alle gegevens kan ook bij deze nieuwe klant het nummer worden gewijzigd op de zelfde manier als bij stap 1. Hierbij gebruik je het nummer dat bij de huidige klant gebruikt werd die gewijzigd moet worden. Door het nummer over te nemen blijven eventuele koppelingen goed werken en blijven de gegevens uit de gekoppelde pakketten ook bij de klant staan.  

 

3. De dossierstukken overzetten.

Nadat de klant is aangemaakt en het huidige klantnummer is overgenomen kunnen de dossierstukken van de klant overgezet gaan worden. 

Hierin kan gekozen worden tussen het verplaatsen van de dossierstukken of het kopiëren van de bestanden. Wanneer je ze kopieert blijven de documenten ook in het dossier staan bij de oude klant, wanneer ze worden verplaatst zijn ze bij de oude klant niet meer terug te vinden en alleen nog terug te vinden bij de nieuw aangemaakte klant. 

 

Kopiëren van de bestanden. 

Selecteer de bestanden die gekopieerd mogen worden door het boxje voor de bestanden aan te vinken Blokje.png. Er kunnen ook 50 documenten in 1x geselecteerd worden door het blokje aan de rechter bovenkant (naast de acties knop) uit te vinken. 

Na het selecteren kan er op de knop Acties.png geklikt worden en vervolgens op 'Kopiëren naar een ander dossier'.

 

 

kopie_ren_naar_dossier.png

 

Kies hier het dossier van de nieuw aangemaakte klant, op die manier wordt er een kopie van de bestanden bij de nieuw aangemaakt klant in het dossier gezet. 

 

Verplaatsen van bestanden. 

Het verplaatsen gebeurt op precies de zelfde manier alleen dient er gekozen te worden voor 'Verplaatsen naar een anders dossier', in plaats van kopiëren. Hierbij verplaats je dus het originele bestand naar het nieuwe dossier en blijft er dus niks achter in het oude dossier van de klant. 

 

4. De juiste koppelingen activeren

Let er als laatste op dat de juiste koppelingen weer aangezet worden bij de klant, dit zorgt ervoor dat koppelingen op klantnummer dan vanuit de nieuwe klantregistratie overschreven gaan worden. 

 

Meer informatie over klant registratie's:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk