Release notes 9.6

C2CAC-719  Nieuwe indeling Klant-bedrijf formulier

Het formulier "Nieuw Klant-bedrijf" is overzichtelijker geworden.

 

Er zijn nu geen sub-tabs meer nodig. Daarnaast zijn er ook een aantal zaken vervallen, zie hiervoor ons artikel in de Mededelingen sectie.

 

 

 

C2CAC-1170  Dossierstuk status "nieuw" bij aanmaken

Nieuwe dossierstukken krijgen standaard de status "Nieuw".
Hierdoor kan een dossierstuk sneller worden aangemaakt (minder handelingen).

 

 

 

C2CAC-1365  Bij ophalen gegevens bij Company.info melding wat er gewijzigd is

Bij het ophalen van gegevens bij Company.info (voorheen Webservices.nl) wordt nu getoond welke gegevens gewijzigd zijn.

 

 

C2CAC-1269  Klant naam tonen bij de taken notificatie

In het taak formulier kunt u kiezen voor "Bewaren en notificatie versturen".
Het onderwerp van de taak was ook het onderwerp van de notificatie.

Voor de ontvanger van de notificatie was niet altijd duidelijk om welke klant het ging.


Nu wordt daarom ook de naam van de klant in het onderwerp gezet.

 

 

C2CAC-1458  Acties om snel klant of contactpersoon aan te maken zijn herzien

Vanwege de herindeling van velden, en verminderen van het aantal tabs met verplichte velden, zijn onderstaande acties aangepast.

Als er een nieuwe klant aangemaakt wordt, dan wordt direct een nieuwe klantkaart geopend waarin alle gegevens ingevuld kunnen worden met minder handelingen.

 

 

 

C2CAC-1354 Notificatie WWFT link in Outlook doet het niet

Notificaties uit de WWFT workflow hadden geen goede opmaak in Outlook, en de link was niet klikbaar.

 

Dit is opgelost in deze versie:

 

 

C2CAC-1447  Onterechte foutmelding bij overlijdensdatum die meer dan 60 jaar verschilt met de geboortedatum

Als een overlijdensdatum ingevuld werd die meer dan 60 jaar verschilde van de geboortedatum, dan werd bij opslaan een onjuiste foutmelding getoond.

Dit probleem is opgelost.

 

 

C2CAC-1377: Word bestand in nog niet opgeslagen stuk geeft foutmelding bij openen

Als een nieuw dossierstuk met een Word bestand werd aangemaakt, dan moest dit eerst worden opgeslagen. Pas daarna kon het bewerkt worden, anders kwam er een foutmelding.

Dit probleem is opgelost in deze versie.

 

 

 

 

C2CAC-1406  Vrije velden toegevoegd aan de export

Accountantskantoren willen soms specifieke extra informatie toevoegen in AuditCase.
Dit is mogelijk met zogenoemde "vrije velden". Dit kan ingericht worden met door u te kiezen veldnamen.
In eerdere versies van AuditCase konden dergelijke velden niet opgenomen worden in de export.

Vanaf deze versie is dit wel mogelijk gemaakt. 

 

 

C2CAC-1451  Bij KvK gegevens opvragen wordt nu ook het aantal medewerkers in de klantenkaart gezet

Vanaf deze versie wordt, bij het ophalen van KvK gegevens, ook het aantal medewerkers ingevuld op de klantkaart.

 

 

C2CAC-1456 Foutmelding bij verplaatsen van een dossierstuk naar ander dossier

Bij het verplaatsen van een dossierstuk naar een ander dossier kon een onterechte foutmelding optreden.

Dit is in deze versie opgelost.

 

 

C2CAC-1374 Mogelijk dubbele klantnummers

In sommige gevallen kon het voorkomen dat er geen foutmelding kwam als een klant werd aangemaakt of aangepast met een klantnummer wat al was toegekend aan een andere klant.

Dit is in deze versie opgelost.

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk