WWFT registratie contactpersoon & UBO

De WWFT registratie van een contactpersoon werkt als volgt. 

 

1. Open de klantkaart 

Als eerste dient de klantkaart of contactpersoon-registratiekaart geopend te worden en vervolgens kan er genavigeerd worden naar het tabblad WWFT.

 

 

 wwft_tab.png

 

 

2. Vul de velden in 

Klik op wijzigen en vul de velden. Verderop in dit artikel behandelen we alle velden. 

 

3. WWFT registratie compleet

Wanneer de velden ingevuld zijn kan er op bewaren worden geklikt om de WWFT registratie volledig te maken. 

 

 

Vanaf hier bespreken we de velden en hun betekenis.

 

Algemeen

Te identificeren voor Wwft
Nee: betekend dat er voor deze contactpersoon geen Wwft registratie noodzakelijk is.
Ja: betekend dat de contactpersoon geregistreerd dient te worden. 

Geregistreerd door
Hier wordt de naam opgegeven van de persoon die de Wwft registratie doet (meestal ben je dit zelf). 

Indicatie volledigheid WWFT registratie

Hier staat een rood kruist totdat de velden 'Vertegenwoordigt het bedrijf' en 'Is vertegenwoordigingsbevoegd' op ja staan en achter 'Wwft identificatie en verificatie compleet' ja aangevinkt wordt, daarna springt dit veld op groen.

Datum registratie

De datum de de Wwft registratie is voltooid. 

 

Bedrijf

Vertegenwoordigt het bedrijf

Wanneer de contactpersoon namens het bedrijf optreedt, vul dan 'ja' in. 

Is vertegenwoordigingsbevoegd (alleen zichtbaar indien bovenstaand op ja staat)

Heeft de persoon het recht om namens het bedrijf te handelen dan mag dit op 'ja' gezet worden.

Is een UBO

Is de persoon een 'Ultimate Beneficial Owner' of uiteindelijk belanghebbende, kies dan 'ja'.

 

Identificatie

Geboortedatum
Wordt afgeleidt van het tabblad 'contact persoon'.

Identificatie document

Met wat voor een document is de persoon geïdentificeerd (ID kaart, Paspoort, Rijbewijs).

Plaats van uitgifte

Waar is het document uitgegeven?

Uitgiftedatum legitimatie

Uitgiftedatum op het legitimatie bewijs.

Kopie identificatie in dossier

Wanneer er een kopie in het dossier is opgeslagen kun je hier 'ja' invullen, daarna zal het veld 'Dossierstuk' ook beschikbaar zijn (zodat het stuk gekoppeld kan worden).

Identificatienummer 

Het nummer van het legitimatie bewijs. 

Legitimatie geldig tot

Tot wanneer het legitimatie bewijs geldig is. 

Dossierstuk (alleen zichtbaar indien veld 'Kopie identificatie in dossier' op 'ja' staat)

Hier kan het identificatie bewijs gekoppeld worden door te drukken op de knop  Selecteer_een_document.png.

 

Registreer PEP PEP (Politically Exposed Person)

Hier vul je in of de persoon een PEP is. Een PEP zijn personen die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen.

Mogelijk gemaakt door Zendesk