Werkstop

Wanneer er een klant is waarbij het de bedoeling is dat er geen activiteiten voor deze klant meer uitgevoerd mogen worden, kan deze klant een werkstop krijgen. 

 

Waarom heeft de klant een werkstop?

Wanneer de werkstop bij een klant op 'ja' wordt gezet dient er ook een reden worden ingevuld. Deze reden wordt vervolgens in een opvallende balk getoond wanneer deze klant wordt geopend door een AuditCase gebruiker. 

 

 

mceclip0.png

Hoe activeer je de werkstop?

De werkstop kan geactiveerd worden door de klantkaart van de klant te openen en te klikken op Wijzigen

Vervolgens dient er naar het tabblad Intern -> Werkstop genavigeerd te worden. 

 

 

Tabblad_werkstop.png

 

Hier dient het vinkje achter het veld 'Werkstop' op 'Ja' gezet te worden.

 

Werkstop_op_ja.png 

 

Vervolgens kan er in het veld Werkstop datum aangegeven worden vanaf wanneer de werkstop actief is. 

 

Werkstop_datum.png

 

Als laatste dient er een Werkstop reden ingevuld te worden, dit is verplicht anders kan de werkstop niet geactiveerd worden. 

 

Werkstop_reden.png

 

Na het invullen hoeft er alleen nog op Bewaren geklikt te worden om de werkstop definitief te maken. 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk