Kan ik in CaseWare Cloud contactpersonen aanmaken?

Dat is niet aan te raden.

 

In principe zou u in CaseWare Cloud contactpersonen kunnen aanmaken, en deze koppelen aan een entiteit (klant).

Maar dit is niet aan te raden, omdat dit door het AuditCase export proces weer ongedaan gemaakt kan worden.

 • Als het automatische export proces vanuit AuditCase wijzigingen doorvoert vanuit AuditCase naar CaseWare Cloud voor die klant, zal dit proces controleren of deze contactpersoon voorkomt in AuditCase.

  AuditCase zal de gegevens van de contactpersoon herkennen als:
  • ofwel de contactpersoon eerder is doorgevoerd vanuit AuditCase naar CaseWare Cloud
  • ofwel het mail adres in CaseWare Cloud gelijk is aan dat in AuditCase

 • Zo niet dan zal AuditCase de toegangsrechten in CaseWare Cloud op de bestanden van de klant intrekken voor die persoon.
  • De contactpersoon zal dan geen bestanden (reeds ingestuurd of nieuw in te sturen) meer kunnen inzien van de klant.
  • Mogelijk kan de contactpersoon dan ook niet meer inloggen (als deze geen toegangsrechten heeft op andere entiteiten / bestanden).

 

Het is daarom aan te raden contactpersonen altijd op te voeren in AuditCase, en vervolgens de koppeling aan te zetten (zie onderstaande screenprint).

Doe dit dus liefst niet handmatig in CaseWare Cloud, dit kan onnodig extra werk opleveren.

 

Zie ook

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk