Organisatie module bestaat niet meer vanaf versie 9.1

Vanaf versie 9.1 bestaat de Organisatie module niet meer. Alles wat voorheen in de module Organisatie zat, en behouden is gebleven, is samen met de configuratie uit de module Exchange mail naar Dossier samengevoegd in de nieuwe module Beheer.

 

Bij het samenvoegen is door ons goed bekeken wat er in de organisatie module allemaal kon worden vastgelegd en wat daadwerkelijk in AuditCase gebruikt wordt voor de CRM en DMS functies rekeninghoudend met o.a. de koppelingen. Daarbij hadden we twee belangrijke doelen voor ogen:

  • vereenvoudigen van het beheer van de medewerkergegevens voor AuditCase;
  • verwijderen van informatie die binnen de AVG regelgeving een risico genoemd wordt;

 

Per saldo betekent dit dat de documenten Persoonlijk Algemeen en Arbeidscontract uit de module organisatie zijn samengevoegd op het tabblad Personeelsgegevens in het Persoonlijk Profiel

 

Bij de upgrade naar versie 8.6 of hoger worden alle relevante gegevens uit de Organisatiemodule geconverteerd naar de Beheer module. 
Welke gegevens dit zijn is terug te lezen in het support artikel over het Persoonlijk profiel

 

Alle andere informatie is tot versie 9.1 nog raadpleegbaar in de Organisatie (die alleen nog raadpleegbaar is). Vanaf versie 9.1 is het ook niet meer raadpleegbaar. 


Het verdient derhalve aanbeveling om de relevante gegevens die bewaard moeten blijven en niet geconverteerd worden naar de module Beheer, veilig te stellen.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk