Geen klant meer 'Facturatie aan'

Wanneer er een bedrijf of persoon geen klant meer is, kan deze op de klantstatus 'geen klant meer' gezet worden. Wij raden altijd aan dit te doen in plaats van de klant te verwijderen om meerdere redenen. 

 

Wijzigen naar geen klant meer

Het wijzigen naar geen klant meer kan gemakkelijk via de klantkaart. 

Zet de klantkaart in de 'Wijzigen' mode en selecteer in het veld klantstatus de status 'Geen klant meer'. geen_klant_meer.png

 

Vervolgens kan er gekozen worden voor de einddatum van de relatie en of 'facturatie aan' behouden dient te worden. 

 

Facturatie aan (uitgefaseerd vanaf versie 10.1)

Bij het geen klant meer maken wordt er gevraagd of 'Facturatie aan' behouden dient te worden. Dit heeft ermee te maken dat er klanten zijn waarvan de facturatie richting een andere klant plaatsvind. Wanneer deze klant op 'Geen klant meer' wordt gezet is het niet altijd wenselijk dat er daarna nog steeds facturen naar het andere bedrijf gestuurd worden.  

facturatue_aan_behouden.png

 

Wanneer dit veld op 'Nee' wordt gezet zal er niet meer gefactureerd worden aan het andere bedrijf. Indien er in dit veld 'Ja' wordt geselecteerd blijven eventuele facturen wel gewoon aan het gekozen bedrijf gericht worden. Op deze manier kan er per situatie besloten worden wat er wenselijk is. 

 

Klant verwijderen

Een klant kan dus ook verwijderd worden. Misschien wel het grootste argument om dit niet te doen is de wettelijke bewaartermijn. De administratie dient 7 jaar bewaard te worden. Wanneer een klant verwijderd wordt, verwijderd u direct het dossier mee. Zoals waarschijnlijk al bekend kunnen er boetes opgelegd worden en kan er zelfs een strafrechtelijke vervolging plaatsvinden indien deze gegevens niet op orde zijn. Kies er dus voor de klant op 'Geen klant meer' te zetten en voorkom zo dat er belangrijke gegevens verloren gaan.   

 

Daarnaast kan het handig zijn om terug te kunnen vinden welke afspraken er met een ex klant gemaakt zijn en bijvoorbeeld welke diensten er verricht zijn.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk