Verwijderde klant terugzetten

Wanneer een klant geen klant meer is raden wij altijd aan deze klant op de status 'geen klant meer' te zetten. Is er toch gekozen voor het verwijderen en dient dit teruggedraaid te worden dan kan dit door een beheerder worden gedaan op de volgende manier.  

 

Een verwijderde klant terugzetten

Het terugzetten kan alleen gedaan worden door een gebruiker met de rechten van een beheerder. 

1. Open de relatie module door op de blokjes te klikken -> AuditCase -> Relatie. 

 

 

mceclip0.png

 

 

2. Ga naar de map 'Database beheer' aan de linker kant -> vervolgens Basis beheer -> Deleted documents.

 

mceclip1.png

 

 

3. Zoek de klant op die teruggezet dient te worden en open deze klant door erop te klikken.

 

mceclip2.png

 

 

4. Navigeer naar het tabblad 'beheer' -> 'algemeen' -> 'verwijder' en klik op 'nee'.

 

  

Terugzetten.png

 

5. Klik vervolgens op 'Bewaren' om het ongedaan maken van het verwijderen definitief te maken. 

 

 

Bijbehorende contactpersoon terugzetten

Wanneer er een contactpersoon aan het bedrijf gekoppeld was en er is gekozen om het bedrijf en de gekoppelde contactpersoon samen te verwijderen. Dan geeft AuditCase bij het herstellen van dit document de melding dat ook de gerelateerde documenten terug gezet worden.

 

 

contactpersoon_ook_terug.png

 

Wanneer er op 'Ja' geklikt wordt zet AuditCase het bedrijf met de contactpersoon terug alsof er niks gebeurt is. 

 

Deze Actie kan dus alleen door gebruikers worden uitgevoerd die als beheerders staan geregistreerd in AuditCase.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk