Release notes 9.3

 

C2CAC-857  Samenvatting beter en sneller toegankelijk

In AuditCase kan worden bepaald welke gegevens er worden getoond in de samenvatting van de verschillende formulieren in AuditCase. Deze samenvatting is nu op veel meer plekken toegankelijk gemaakt, veel sneller op te roepen en bovendien functioneler doordat er ook een print-mogelijkheid overal beschikbaar is en eventueel een voip-koppeling.

 

De gegevens van een klant bedrijf/persoon zijn eenvoudig te benaderen door een nieuw icoon in de startpagina:

 

informatie_ac.png

 

De gegevens voor contactpersonen of bedrijven in dezelfde groep c.q. favorieten zijn te benaderen door de regel open te klappen:

 

informatie_ac2.png

 

Er wordt dan aan de rechterkant een scherm geopend dat de samenvatting toont en waar u direct alle relevante informatie van een klant kunt zien, u deze klant kunt bellen of deze informatie kunt printen. Wanneer u nogmaals op de informatie_ac3.png klikt of de actie of de Escape toets dan wordt dit scherm weer gesloten.

 

N.B. De samenvatting werd vanaf versie 6.4 altijd getoond wanneer u de klantformulieren opende, maar dat is nu aangepast omdat dit overbodig is geworden.

 

C2CAC-386  Werkstop: handmatig omzetten

De werkstop functionaliteit is een stuk eenvoudiger gemaakt en kan nu handmatig aan of uit gezet worden. Zodra er een werkstop actief wordt gezet dan kan er tevens een reden opgegeven worden. Zodra een klant met een werkstop geraadpleegd worden dan is er een duidelijke melding zichtbaar.

 

Na de update naar deze versie worden alle klanten met behulp van een conversie omgezet zodat er geen werkstop actief meer is.

 

Er is verder geen andere functionaliteit afgeschermd.

 

 

Rechten in CaseWareCloud intrekken van in AuditCase niet bekende of niet doorgezette contactpersonen

Wanneer voor een contactpersoon de koppeling naar CaseWare Cloud aangezet wordt, kan deze contactpersoon inloggen in CaseWare Cloud en de bestanden zien die voor de klant zijn ingestuurd naar CaseWare Cloud.

 

Wanneer de contactpersoon geen toegang meer moet krijgen tot deze bestanden (bijv. omdat de contactpersoon niet meer werkt bij uw klant), moest de toegang tot bestanden handmatig ingetrokken worden in CaseWare Cloud.

Vanaf versie 9.3. van AuditCase wordt dit automatisch gedaan wanneer u in AuditCase

  1. de contactpersoon verwijdert... 
  2. ... of de koppeling naar CaseWare Cloud uitzet voor de contactpersoon (zie afbeelding)

 

 

C2CAC-612  Kunnen we het vinden/filteren van e-mails in het dossier nog verbeteren?

De weergaven voor e-mails is nu opgesplitst zodat e-mails ook op dossierstructuur en label teruggevonden kunnen worden.

 

 

 

C2CAC-682  AuditCase Startpagina direct bijgewerkt na actie

Bij het aanmaken van een contactpersoon, dossierstuk, correspondentie en taak wordt nu de startpagina bijgewerkt zodat u deze nieuwe gegevens direct ziet.

 

N.B. Hiermee is het niet meer nodig om uw scherm te verversen door middel van F5 of de verversknop in de browser.

 

C2CAC-606  Dossierstructuur overnemen van dossier indien antwoord / doorsturen

De dossierstructuur wordt vanaf nu overgenomen van het geselecteerde document in het dossier. Als de gebruiker een e-mailsjabloon kiest met een vooraf gedefinieerde dossierstructuur, dan wordt de dossierstructuur hiermee aangepast.

 

 

 

C2CAC-870  Algemene correspondentiekaart herindelen

We hebben de kaart "Algemene correspondentie" de naam "Algemene aanschrijving" gegeven en de indeling ingrijpend veranderd. Zo zijn er een aantal ongebruikte velden niet meegenomen in het nieuwe ontwerp. Hierdoor is het formulier een stuk eenvoudiger in te vullen.

 

 

 

C2CAC-718  Contactpersoonkaart herindelen

In deze versie hebben we een aantal velden en secties in de contactpersoon kaart een andere plek gegeven. In vorige versies waren een aantal veel gebruikte velden lastig bereikbaar. De grootste wijziging is de verwijdering van de tab "bedrijf". Deze gegevens zijn nu opgenomen in de eerste tab.

Hieronder een overzicht van de nieuwe indeling. De inhoud van de tab 'Wwft' is ongewijzigd gebleven.

 

Er zijn ook een aantal velden weggehaald op de contactpersoon kaart. Dit zijn:

  • Naam secretaresse
  • Hoofdcontactpersoon voor horizontaal toezicht

 

Een andere wijziging is de manier hoe het adres opgehaald kan worden met Webservices.nl.

In het adresblok kunnen de eerste twee velden, postcode en huisnummer ingevuld worden waarna op de rechter knop gebruikt kan worden om automatisch de bijbehorende adresgegevens op te zoeken en in te vullen.

 

 

 

C2CAC-803  Relatie-bedrijf herindelen 

De inhoud van een relatie-bedrijf document heeft een nieuwe indeling gekregen. Er zijn nu minder tabs en belangrijke velden zijn nu meer bij elkaar gezet.

 

 

C2CAC-568  Aanpassingen in overzichten taken en acquisitie

Naar aanleiding van vragen van onze klanten op de nieuwe functionaliteit in de taken en acquisitie weergaven hebben we twee extra weergaven opgenomen.

  1. Openstaand = alle taken en acquisities die nog in behandeling zijn, dus status "nieuw" en "in behandeling", bij elkaar.
  2. Mijn acquisities = alleen alle actieve acquisities (zonder taken) in de weergave.

 

 

 

C2CAC-788  Splitsen van de weergave "Gebruikers profielen" in actieve en inactieve gebruikers

Doordat bij klanten het aantal inactieve gebruikers groot kan zijn is de weergave gesplitst in actief en inactief om hierin een goed overzicht te houden.

 

 

 

C2CAC-868  Profiel foto wordt nu ook op de startpagina getoond.

 

 

C2CAC-867  Formulier (medewerker van klant) uit AuditCase halen.

Het formulier 'medewerker van klant' is verwijderd uit AuditCase omdat dit niet werd gebruikt.

 

 

C2CAC-724  Doorontwikkeling email profiel

Gegevens op het E-mail profiel worden ook gebruikt voor andere correspondentie. Daarom is overal de naam aangepast naar ondertekeningsprofiel. Elke gebruiker heeft minimaal één ondertekeningsprofiel, maar heeft de mogelijkheid om meerdere profielen vast te leggen. Als er meerdere profielen zijn dan kan er één profiel als standaard worden geselecteerd. Deze wordt standaard ingevuld bij het aanmaken van correspondentie bij de persoon die geselecteerd wordt.

 

Het is nu mogelijk om altijd de gegevens van het ondertekenprofiel aan te passen als er correspondentie wordt aangemaakt. Het is voor eigen profielen mogelijk om de aangepaste gegevens op te slaan op het geselecteerde ondertekeningsprofiel.

 

 

 

C2CAC-894 Koppeling Nextens: Volgnummer wel doorzetten naar Nextens

Wij zetten geen volgnummer naar Nextens door. Omdat de combinatie van het fiscaalnummer en volgnummer een sleutel is voor het vinden van de klant in Nextens, kan dit problemen opleveren wanneer de klant meerdere volgnummers in Nextens heeft. Vanaf deze versie zetten wij het veld "Fiscaal volgnummer" (in het tabblad vakinhoudelijk -> fiscaal) door. Wanneer dit veld leeg of 0 is, dan zetten wij geen volgnummer door.

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk