Wijzigen van een hoofd(contact)persoon

Wanneer u een structuur heeft aangemaakt met een hoofd persoon kan het verwarrend zijn hoe dit gewijzigd moet worden. In dit artikel leggen wij uit hoe dit moet. 

 

Stap 1 klaarzetten hoofdpersoon.

Wanneer u een nieuw persoon de hoofdpersoon wilt maken dient deze klaar te staan in AuditCase. U kunt een nieuw persoon aanmaken of u kunt ervoor kiezen om een persoon die al in AuditCase bestaat de hoofdpersoon te gaan maken. 

 

Een persoon die klant is en een persoon die contactpersoon is kunnen hoofdpersoon gemaakt worden. 

 

Stap 2 ontkoppelen van huidig hoofdpersoon.

De tweede stap is het ontkoppelen (als dit nodig is). Mocht de persoon die u hoofdpersoon wilt gaan maken zelf nog gekoppeld zijn aan een hoofdpersoon is het belangrijk dat u deze eerst ontkoppeld. Dit kunt u doen door de klantkaart te openen, vervolgens te klikken op 'Acties' -> 'Ontkoppel hoofd (contact)persoon'. 

 

mceclip0.png

 

Nadat de persoon zelf niet meer aan een ander persoon gekoppeld is kunt u beginnen met het koppelen van andere personen aan deze hoofdpersoon.

 

Ook hierbij geldt dat de personen die u wilt gaan koppelen eerst ontkoppeld moeten worden als zij nog gekoppeld zijn aan andere personen. 

Let op: Het is belangrijk dat u onderaan begint. Als een persoon nog mensen onder zich heeft dan moeten deze eerst allemaal losgekoppeld worden voordat deze persoon gekoppeld kan worden aan een nieuw persoon. 

 

Stap 3 koppelen van nieuw hoofdpersoon. 

Nadat de hoofdpersoon vrij is van koppelingen en de persoon die u hier aan wilt koppelen is ook niet meer gekoppeld aan een ander persoon kunt u beginnen. 

 

- Selecteer de persoon die u aan de hoofdpersoon wilt koppelen.

- Open de klantkaart en klik op 'Acties' en vervolgens op 'Koppelen aan hoofd (contact)persoon. koppelen_aan_hoofdpersoon.png

 

Let op: De hoofdpersoon mag dus zo wel een contactpersoon zijn als een persoon die zelf klant is. U kunt er dus voor kiezen dat u een 'persoon (klant)' > 'hoofdpersoon' maakt. Echter is het ook mogelijk een 'contactpersoon' > 'hoofdpersoon' te maken. 

 

Getekend overzicht van hoe dit werkt.

Stap 1 nieuw hoofdpersoon is aangemaakt.

Maak een nieuw hoofdpersoon aan of zorg ervoor dat een bestaand persoon geen koppelingen meer heeft. 

huidige_structuur.png

Stap 2 ontkoppel hoofdpersoon.

Ontkoppel de contactpersoon voordat deze gekoppeld kan worden aan een nieuw hoofdpersoon. 

ontkoppel_contactpersoon.png

 

 

Stap 3 koppel aan nieuw hoofdpersoon.

Koppel de contactpersonen weer aan de nieuwe hoofdpersoon. De gegevens van de nieuwe hoofdpersoon worden automatisch overgenomen. 

koppel_aan_hoofdpersoon.png

 

 

Stap 4 de nieuwe structuur. 

Wanneer u alle contactpersonen om de beurt ontkoppeld en aan de nieuwe hoofdpersoon koppelt krijgt u uiteindelijk weer een zelfde soort structuur maar nu met de nieuwe hoofdpersoon. 

huidige_structuur.png

Zoals u kunt zien hebben allen gekoppelde personen nu alleen nog de voorletters M.J. omdat ze automatisch de gegevens overnemen van de hoofdpersoon waar ze aan gekoppeld zijn. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk