Release notes 9.1

 

C2CAC-257- AVG in AuditCase

Verschillende ontwikkelingen zijn in AuditCase doorgevoerd vanwege de AVG wetgeving. 
Een beschrijving van de wijzigingen in AuditCase hebben we in een los artikel opgenomen, dit artikel vindt u hier.

 

C2CAC-390- Company.info KvK uittreksel ophalen en archiveren in dossiers

Het is nu mogelijk om automatisch een KvK uittreksel op te halen via een nieuwe actie in AuditCase. Dit kan op de klantkaart (klant-bedrijf) via de actie 'KvK uittreksels ophalen bij Company.Info'. Deze actie is alleen toegankelijk voor medewerkers die tevens de klantkaart kunnen muteren.

 

 

Met deze actie wordt het KvK uittreksel automatisch opgehaald en als bijlage in een nieuw dossierstuk in het dossier opgenomen. Dit dossierstuk krijgt automatisch het label "KvK uittreksel" mee zodat het gemakkelijk terug te vinden is.

 

Nadat de actie is uitgevoerd wordt het veld 'Kvk uittreksel aanwezig' in de klantkaart op 'Ja' gezet en het veld Datum uittreksel bijgewerkt met de datum waarop de actie is uitgevoerd.
Wanneer de actie later opnieuw wordt gestart dan is deze datum zichtbaar gemaakt zoals in het voorbeeld hieronder. De gebruiker kan zelf bepalen of de actie wordt geannuleerd (wanneer bijvoorbeeld het KvK uittreksel nog recent genoeg is).

 

 

 

C2CAC-596 - Extra overzicht in takenmodule

Er is een extra weergave voor de module Taken gemaakt waarbij u het overzicht heeft over het hele kantoor, per categorie met betrekking tot hoeveel openstaande taken er nog zijn. Deze is te benaderen via Taken & Acquisities - Taken - Op kantoor.

Extra_overzicht_taken.png

 

 

C2CAC-239 - AuditTrail

Om de applicatie verder te vereenvoudigen hebben we de module AuditTrail uitgefaseerd. 

 

C2CAC-299 - 'Verplaatsen' actie past dossierstuk status aan

De actie om dossierstukken te verplaatsen paste onbedoeld de status van het betreffende dossierstuk aan naar 'in behandeling'. Dit had alleen moeten gebeuren als het dossierstuk wordt gekopieerd.

 

C2CAC-641 - Uitbreiding van Exchangelist met FullAddressWithoutCompany

Er is een bladwijzer toegevoegd waarin het volgende deel van het briefadres is opgenomen (voorbeeld voor een bedrijf met contactpersoon):

 

t.a.v. de heer Bakker
1000 AA Amsterdam
Nederland

 

De bedrijfsnaam / naam van de klant-persoon is dus niet opgenomen. Dit maakt het mogelijk om in de adressering van een brief de bedrijfsnaam vet af te drukken, door gebruik te maken van de standaard bladwijzer CompanyNameREBT, en de rest van het adres normaal in deze nieuwe bladwijzer FullAddressWithoutCompany.

Voorbeeld:

 

Bookstores Holding B.V.
t.a.v. de heer Bakker
1000 AA Amsterdam
Nederland

 

C2CAC-430 - Handmatige trigger voor aanroepen koppelingen

In de koppelingen is er een nieuwe actie toegevoegd "Nieuw pending document aanmaken".
Met deze actie worden voor de geselecteerde documenten de nieuw pending documenten aangemaakt die opnieuw worden doorgezet. Deze actie is alleen zichtbaar voor de gebruikers met de rol beheerder.

 

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk