Inzien van foutmeldingen van het achtergrondproces

Zie ook: Koppelingen monitoren en fouten bekijken

E-mail adressen van contactpersonen in CaseWare Cloud

Een mogelijke bron van fouten zijn e-mailadressen van contactpersonen. CaseWare Cloud hanteert hier strikte regels voor:

  • Een e-mail adres van een contactpersoon mag slechts 1 keer voorkomen
  • Indien een contactpersoon een e-mail adres heeft, mag dit niet meer verwijderd worden

AuditCase staat hierin meer vrijheid toe; dit kan conflicteren met de striktere regels in CaseWare cloud.
Hierdoor kan het voorkomen dat gegevens van een contactpersoon niet doorgezet kunnen worden naar CaseWare Cloud.

Dit zal dan te zien zijn in foutmeldingen van het achtergrondproces; zie onder Raadplegen logging


Zie ook Ik wijzig de gegevens van mijn contactpersoon in AuditCase, maar deze wijzigingen worden niet doorgezet naar CaseWare Cloud...

 

Onderstaande informatie is technisch van aard, en voornamelijk bedoeld voor systeembeheerders.

Het doorzetten van gegevens van entiteiten en contactpersonen gebeurt door een achtergrondproces (job). Eventuele fouten worden geregistreerd, en kunnen door een systeembeheerder ingezien worden in AuditCase.

Een systeembeheerder kan in AuditCase in de logging controleren of dit het geval is.

 

Raadplegen logging

Klik linksboven op het -icoon, en vervolgens 'Koppelingen' → 'CaseWareCloud' (zie schermafdruk).AuditCase toont vervolgens een scherm waarop de log gegevens te zien zijn die betrekking hebben op de koppeling met CaseWare Cloud.NB:    Dit scherm toont alleen logging van de job die gegevens van klanten en contactpersonen doorzet naar CaseWare Cloud.
Eventuele foutmeldingen bij het insturen van documenten (dus acties van medewerkers zelf) worden niet getoond op dit scherm.

 

Details van foutmeldingen
Om details van de foutmeldingen in te zien: klik bijv. op "Per klant op naam" (links in het scherm), en vervolgens in het overzicht aan de rechterzijde op de naam van de klant:Daarna kan doorgeklikt worden op een log entry met status "FAILED", en als foutmelding (bijv.) "Core.Errors.EmailMustBeUnique - E-mail moet uniek zijn."

Eventueel kunt u het tabblad 'send and response request' aanklikken om meer details te zien.

Als in het request gegevens aanwezig zijn van een contactpersoon, maar in de response ontbreken deze gegevens, of u ziet de tekst Contact: null, dan is het doorzetten niet geslaagd voor die contactpersoon.

NB 1:    Indien er meerdere contactpersonen zijn, kunnen sommige geslaagd en andere gefaald zijn. De tekst Contact: null kan dan tussen gegevens staan van contacten die wel met succes doorgezet zijn.

NB 2:    Omdat het doorzetten van een entiteit in meerdere stappen gaat, kan een gedeelte gefaald zijn en een gedeelte geslaagd.
Bijv. het doorzetten van een klant (entity) kan slagen, maar het doorzetten van het bijbehorende telefoonnummer (phone) kan gefaald zijn. Ook kan het doorzetten van de ene contactpersoon gefaald zijn, maar van de andere kan het geslaagd zijn.

Als er iets anders staat dan null betekent dit dus dat dit onderdeel geslaagd is.
Onderstaande log fragment geeft dus aan dat het doorzetten van de contactpersoon gegevens gefaald is, terwijl het doorzetten van de entity wel geslaagd is:

Mogelijk gemaakt door Zendesk