Ik weet niet zeker of ik de nieuwe versie van een document al heb ingestuurd naar CaseWare Cloud

Er worden geen onnodige identieke versies aangemaakt in CaseWare Cloud.

AuditCase controleert eerst het document in CaseWare Cloud.

Als u het niet zeker meer weet kunt u uw document daarom zonder problemen opnieuw insturen.
Als het document in AuditCase gelijk is aan het laatste versie van het document in CaseWare Cloud, zal AuditCase geen nieuwe versie aanmaken in CaseWare Cloud.


Bij insturen van bijlagen vanuit een dossierstuk krijgt u daar een melding van:

De melding na het insturen geeft nu aan: 'Deze versie was reeds ingestuurd'
met vermelding van versienummer en het tijdstip waarop die versie ingestuurd was.

 

Zie ook:

Insturen van documenten vanuit een dossierstuk - Nieuwe versie of nieuw bestand?

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk