Gebruik van dossier labels

Labels in AuditCase

In AuditCase kunnen labels toegekend worden aan dossierstukken.

  • Klik op de de naam van het dossierstuk en kies vervolgens 'Acties' -> 'Wijzig label(s)'
  • Of klik naast de naam van het dossierstuk, en vervolgens op 'Wijzig label(s)'.

 


 

Labels in CaseWare Cloud

Als u labels hebt toegekend aan een dossierstuk, en u stuurt een bijlage van het dossierstuk in naar CaseWare Cloud, dan zal AuditCase het label ook toekennen aan het ingestuurde document.

In dit geval de labels 'Concept overeenkomst' en 'Management letter':

 

 

 

Zelf (extra) labels toekennen in CaseWare Cloud
U kunt zonder bezwaar zelf extra labels toekennen aan een document.


Automatisch toegekende labels verwijderen of aanpassen in CaseWare Cloud
Als AuditCase automatisch labels heeft toegekend aan een document, kunt u die labels in CaseWare Cloud weghalen of aanpassen; echter, als u een nieuwe versie van dit document instuurt, zal AuditCase de labels automatisch weer opnieuw toekennen.

Labels verwijderen of aanpassen in AuditCase
Als u labels verwijdert of aanpast in AuditCase, zullen deze niet in CaseWare Cloud aangepast of verwijderd worden. Ook niet als u een nieuwe versie van een bestand instuurt.

Labels gebruiken om document te zoeken
U kunt documenten terugzoeken in CaseWare Cloud aan de hand van labels.
Zie screenprint:

 

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk