Ik wijzig de gegevens van mijn contactpersoon in AuditCase, maar deze wijzigingen worden niet doorgezet naar CaseWare Cloud

Controleert u eerst of de koppeling met CaseWare Cloud:

 1. Geactiveerd is voor de contactpersoon
 2. Geactiveerd is voor de klant waar deze contactpersoon toe behoort.

Zie hiervoor Uw klant aanmaken in CaseWare Cloud vanuit AuditCase.

 

NB: Particuliere klanten en klanten met de status "Suspect" kunnen niet doorgezet worden naar CaseWare Cloud.

 

Als de koppeling correct geactiveerd is (en een eventuele wachttijd in acht genomen is), moeten wijzigingen van contactpersonen vanaf nu automatisch doorgezet worden naar CaseWare Cloud, met maximaal 1 uur vertraging.

Vanaf AuditCase wordt ook het deactiveren van de koppeling of het verwijderen van een contactpersoon automatisch verwerkt naar CaseWare Cloud.
Zie hiervoor Als ik een contactpersoon verwijder of ontkoppel in AuditCase....

 

Koppeling correct geactiveerd: check e-mail adres

Als AuditCase wijzigingen van een contactpersoon alsnog niet doorzet naar CaseWare Cloud, kan dit te maken hebben met het e-mail adres.

 

 • Mogelijk heeft u het e-mailadres van de contactpersoon gewijzigd in AuditCase, of het e-mailadres verwijderd.
  AuditCase staat toe dat een e-mailadres wordt verwijderd, maar CaseWare Cloud staat dit niet toe.
  Als een contactpersoon doorgezet is naar CaseWare Cloud, en diens e-mailadres wordt verwijderd in AuditCase, dan kunnen vanaf dat moment de gegevens van die contactpersoon niet meer doorgezet worden naar CaseWare Cloud.

 • In AuditCase is het mogelijk dat een e-mailadres is toegekend aan meerdere contactpersonen; bijv. een "info" adres, zoals info@bedrijf.nl.
  In CaseWare Cloud is dit echter niet mogelijk; elke contactpersoon moet een uniek e-mailadres hebben.
  Dit omdat in CaseWare Cloud het e-mailadres van de contactpersoon tegelijk de unieke inlog naam is.

  In zulke gevallen is er een conflict: gegevens die in AuditCase geldig en toegestaan zijn, en in CaseWare Cloud niet.
  Alleen de gegevens van de eerst doorgezette contactpersoon in CaseWare Cloud met een bepaald e-mailadres zullen bijgewerkt worden.
  AuditCase kan de gegevens van de overige contactpersoon met hetzelfde e-mail adres dan niet doorzetten naar CaseWare Cloud.

Dit zal dan te zien zijn in foutmeldingen van het achtergrondproces. Uw systeembeheerder kan controleren of dit het geval is.

Zie hiervoor onder

 

 

Mogelijk gemaakt door Zendesk