Koppeling naar CaseWare Cloud activeren voor uw klant

Om insturen van bestanden mogelijk te maken, zullen eerst uw klant en diens contactpersonen bekend moeten zijn en kunnen inloggen in CaseWare Cloud.

 

Na eenmalig instellen per klant en contactpersoon worden wijzigingen automatisch doorgestuurd vanuit AuditCase. Indien u deze instellingen niet zelf kunt wijzigen, kunt u dit vragen aan iemand met de rechten hiervoor.

 

Klantgegevens

 

Selecteer de klant.

1. Klik vervolgens in de bovenbalk van AuditCase op de naam van de klant.
AuditCase opent nu de klantkaart:

 


  • mceclip0.png

 


NB: Particuliere klanten en klanten met de status "Suspect" kunnen niet doorgezet worden naar CaseWare Cloud.

2. Klik nu op het tabblad 'beheer'. U kunt hier zien, of de koppeling met CaseWare Cloud actief is ('Ja') of niet ('Nee').

 

3. Indien u deze instelling wilt wijzigen voor uw klant, klikt u op de knop 'Wijzigen'.
Vervolgens klikt u op de knop achter 'Koppelen met Caseware Cloud' en vervolgens op 'Bewaren' om de instelling vast te leggen:

 

 

Contactpersonen

Per contactpersoon kunt u aangeven, of deze toegang mag krijgen tot CaseWare Cloud.
Dit gaat hetzelfde als bij de klant.

 

1. Selecteer in het menu aan de linkerkant de klant, en vervolgens de contactpersoon.
AuditCase toont nu de gegevens van de contactpersoon:

 


mceclip1.png

 

 

2. Klik nu op het tabblad 'beheer'. U kunt hier zien, of voor deze contactpersoon de koppeling met CaseWare Cloud actief is ('Ja') of niet ('Nee').

 

3. Indien u deze instelling wilt wijzigen voor een contactpersoon, klikt u op de knop 'Wijzigen'.
Vervolgens klikt u op de knop achter 'Koppelen met Caseware Cloud' en vervolgens op 'Bewaren' om de instelling vast te leggen:


 

 

Koppeling weer uitzetten voor een contactpersoon:
Zie hiervoor Als ik een contactpersoon verwijder of ontkoppel in AuditCase...

 

De instellingen zijn nu gereed zodat de gegevens van uw klant en contactpersonen doorgezet kunnen worden naar CaseWare Cloud.


Het doorzetten van de gegevens van uw klant gebeurt door een achtergrondproces. Het kan maximaal 1 uur duren voor uw klant bekend is in CaseWare Cloud.

Zie ook Toegang van contactpersonen tot CaseWare Cloud

De volgende gegevens worden doorgezet naar CaseWare Cloud:

  • Bedrijfsgegevens:
    Naam, klantnummer, adres, postcode, woonplaats, land, telefoon, e-mail, website, Facebook, Twitter naam, LinkedIn
  • Contactpersonen:
    Naam (voornaam, achternaam, tussenvoegsels), email, telefoonnummer, mobiele nummer

Voor een meer gedetailleerd overzicht, zie Koppelingen - CaseWare Cloud.

Het is uiteraard aan uw organisatie om te bepalen welke klanten en contactpersonen u toegang wilt geven tot CaseWare Cloud.

NB: De gegevens van een contactpersoon zullen alleen doorgezet worden als ook de gegevens van de betreffende klant doorgezet worden.

Mogelijk gemaakt door Zendesk