Overzicht klanten

Mogelijke HTTP methodes: GET

URL

{apiurl}/viewdata/clients

GET

Met deze aanroep kan er snel door klanten in AuditCase worden gezocht. Er kan worden gezocht op de velden klantnummer, zoeknaam en klantnaam. De waarde bij header "startKey" is de begintekst de velden. Dus "ABC" zal "ABCD B.v." vinden maar niet "00ABCD B.v.".

 

Het aantal resultaten dat maximaal teruggegeven kan worden is gelimiteerd op 500.

 

Header

Value

Verplicht

X-startKey

"ABC"

NEE

 

Response (voorbeeld)

  
[
{
"$col1": "1001004",
"$col2": "HAPJES",
"$col3": "Eetcafé Hapjes",
"$col4": "Klant",
"$col5": "Barneveld",
"$col6": "Straatweg 30",
"$id": "BF1CE0157D54C29CC1257CB7004EBD12"
},

 

Er komt meer informatie terug voor intern gebruikt AuditCase. Er kan uitgegaan worden van minimaal de volgende informatie:

 

Property name

Value

Type

$id

Unieke sleutel van het document.

String

$col1

Klantnummer 

String

$col2

Zoeknaam 

String

$col3

Klantnaam 

String

$col4

Klantstatus 

String

$col5

Plaats

String

$col6

Straat + huisnummer (vestigingsadres) String

*Deze aanroep is beschikbaar vanaf AuditCase versie 6.7

Mogelijk gemaakt door Zendesk