Veldenlijst Microsoft Office sjablonen

Veldnaam Toelichting Voorbeelden
AansprekingBT Aanspreking zoals geachte of beste. Geachte
AccountantRE Naam accountant Jan Bakker
AccountantCompleteNameREBT Bevat de formele naam van de accountant (samen met de eventuele titel voor en de titel achter de naam) drs. J Bakker RA RE
ACEmail De gekozen ondertekenaar van de brief: e-mailadres uit persoonlijk profiel jbakker@changetocomm.nl
ACGroup De gekozen ondertekenaar van de brief: groep uit persoonlijk profiel Accountancy
ACMobile De gekozen ondertekenaar van de brief: mobiel nummer uit persoonlijk profiel 06-87837438
ACOffice De gekozen ondertekenaar van de brief: kantoor uit persoonlijk profiel Barneveld
ACOfficePhone De gekozen ondertekenaar van de brief: telefoonnummer kantoor uit persoonlijk profiel 0342-424570
ACSignEnd Afsluiting Met vriendelijke groet,
Assistent1RE Naam assistent 1  Jan Bakker
Assistent2RE Naam assistent 2  Jan Bakker
Assistent3RE Naam assistent 3 Jan Bakker
Assistent4RE Naam assistent 4 Jan Bakker
Assistent5RE Naam assistent 5  Jan Bakker
Assistent6RE Naam assistent 6  Jan Bakker
AuditCaseFunction Functie van de gekozen ondertekenaar Assistent Accoutant
AuditCaseSign Naam van de gekozen ondertekenaar P. de Vries
Be Onderwerp, wordt getoond in de overzichten van AuditCase Overleg jaarrekening
BelAdviseurRE Naam belasting adviseur Jan Bakker
BelAdviseurCompleteNameREBT Volledige naam belasting adviseur inclusief titels mr. J. Bakker
BIK SBI code 620101
BIKomschrijving SBI omschrijving Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware
BTWSubscriptionRE BTWCode Exclusief hoogtarief
ChamberOfCommerceCityRE Kvk plaats Amsterdam
ChamberOfCommerceNrRE Kvk nummer 8775431
CoBT Correspondentie land Nederland
CoLocBT Vestiging land Nederland
CompanyCorrBuildingREBT “p.a adres “ correspondentie Gebouw 12a
CompanyCorrCityREBT Correspondentie stad Eindhoven
CompanyCorrPostalCodeREBT Correspondentie postcode 6667 KL
CompanyCorrPostboxREBT Correspondentie straatnaam en huisnummer Lange weg 229
CompanyEMailRE Bedrijfs email adres info@bedrijf.nl
CompanyFaxREBT Fax nummer 317636363
CompanyLocCityRE Locatie adres van het bedrijf Eindhoven
CompanyLocCityREBT Vestiging stad Eindhoven
CompanyLocCountryRE Locatie adres van het bedrijf Nederland
CompanyLocPostalCodeREBT Vestiging postcode 6667 KL
CompanyLocPostboxREBT Vestiging straatnaam en huisnummer Lange weg 229
CompanyLocStreetRE Locatie adres van het bedrijf  Lange weg 229 
CompanyMobileRE Mobiel telefoonnummer bedrijf 06-11111111
CompanyNameRE Naam bedrijf Eetcafé Hapjes
CompanyNameREBT Bedrijfsnaam waar de contactpersoon bij hoort Eetcafé Hapjes
CompanyNumberRE Klantnummer bedrijf 1001004 
CompanyShortNameRE Verkorte naam van het bedrijf  HAPPIES
CompanyTelephoneREBT Telefoon nummer bedrijf 0342-424570
CompanyWebRE Bedrijfs website adres  http://www.auditcase.nl 
CompleteNameAREBT Samengesteld veld met aanhef. Geachte heer Petersen,
CompleteNameAREBT_1 Naam contactpersoon Petersen,
CompleteNameExclSexRE Volledige naam zonder geslacht particulier H. Grootte - Bol 
CompleteNameREBT Samengestelde veld met t.a.v. gegevens van de contactpersoon. Of samengesteld met de ingevulde Aanhef op de klantkaart. T.a.v. de heer J. Petersen
CP_Functie Functie van contactpersoon Directeur
Creator Naam aanmaker document inclusief titels drs. J Bakker RA RE
DateFoundationRE Oprichtings datum 01-04-1956 
DatumBT Datum in de brief in de opmaak zoals geconfigureerd in AuditCase. "16 februari 2020"
DeclarantCompletenameREBT Bevat de formele naam van de declarant (samen met de eventuele titel voor en de titel achter de naam) drs. J Bakker RA RE
DebtorNumberBT Debiteur nummer a100002
DebtorNumberRE Debiteur nummer a100002
Discipline Discipline in de organisatie waartoe de ondertekenaar of de aanmaker van de brief toe behoort. Zie ook veld GroupEM Fiscaal
DPORTALJN Status voor delen 0 of 1
FactCityRE Factuuradres plaats Eindhoven
FactCountryRE Factuuradres land  
FactPostalCodeRE Factuuradres postcode  1000 AM
FactPostboxRE Factuuradres postbus of straat Postbus 345
FiscalNumberBT

Fiscaal nummer van de klant. Het RSIN van de klant-bedrijf of het BSN van een klant-persoon. Welke van de twee het is, is afhankelijk van het startdocument.

 

301844768
FiscalUnitObNameRE Naam fiscale eenheid omzetbelasting Happies Online
FiscalUnitObRE Is onderdeel fiscale eenheid omzetbelasting Ja/Nee 
FiscalUnitVpbNameRE Naam fiscale eenheid VPB Happies Online
FiscalUnitVpbRE Is onderdeel fiscale eenheid vennootschapsbelasting  Ja, onderdeel FE
FullAddress Bedrijfsnaam + contactpersoon + postcode + plaats + land.
Indien contactpersoon niet aanwezig is, wordt deze niet getoond en wordt de postcode + plaats onder de bedrijfsnaam gezet.
Indien "per adres regel of gebouw" is ingevuld wordt dit opgenomen en is de lijst als volgt:
Bedrijfsnaam + contactpersoon + per adres + postcode + plaats + land.
Eetcafé Hapjes
T.a.v. de heer J. Petersn
Lange weg 229
6667 KL Eindhoven
Nederland
FullAddressWithoutCompany

Als FullAddress maar zonder de bedrijfsnaam.

T.a.v. de heer J. Petersn
Lange weg 229
6667 KL Eindhoven
Nederland

GroupEM Discipline in de organisatie waartoe de ondertekenaar of de aanmaker van de brief toe behoort. Accountancy
IDKvKDatum Datum uitreksel KvK 01-01-2016 
InspectionCodeCodeRE Kantoor AuditCase code belastingdienst 12
InspectionCodeRE Kantoor code belastingdienst 12 APELDOORN
LegalFormRE Rechtsvorm Besloten vennootschap 
LegalNameRE Statutaire naam klant De Eetcafé Hapjes B.V.
LonAdviseurRE Loon adviseur  Jan Bakker
NumberBT Klantnummer C1001005
OfficeResponsibleRE Vestiging waar klant onder valt Amersfoort
OrganisationEM De gekozen organisatie: komt uit het ondertekeningsprofiel Change to Comm B.V.
OurRefPOBT Referentienummer zoals geconfigureerd in AuditCase. JB/PV/C1001005/1970761
PAAansluitnrUVI Personeels advies aansluitnummer UVI  
ParentCompanyRE Moederbedrijf 1001004 - Happies Online
PartnerChristianNameRE Voornaam partner Anne 
PartnerCompleteNameREBT Samengestelde naam partner A. van Jansen
PartnerDateBirthRE Geboortedatum partner  01-05-1967 
PartnerInitialsRE Initialen partner  A. 
PartnerNameRE Naam partner Jansen 
PartnerPrefixRE Voorvoegsel naam partner  van 
PartnerResponsibleREBT VerantwoordelijkVennoot Peter de vries
PartnerSexRE Geslacht partner  m/v 
PersonChristianNameRE Voornaam persoon  Jan 
PersonDateBirthRE Geboortedatum persoon  01-05-1964 
PersonInitialsRE Initialen naam  J.H. 
PersonNameRE Naam persoon  Bakker 
PersonNotificationNameRE Aanschrijfwijze 1, 2, 3 of 4 
PersonOpeningNameRE Samengestelde aanhef voor de naam Jan Bakker 
PersonPrefixRE Voorvoegsel  van de
PersonSexRE Geslacht m
PersonTitleAfterRE Titel achter de naam  RA
PersonTitleBeforeRE Titel voor de naam drs. 
PrBT Correspondentie provincie Brabant
PrLocBT Vestiging provincie Brabant
PR_NameBusinessCardDutchEM Bevat de formele naam van de Verantwoordelijk vennoot P. de Vries
PR_NameBusinessCardOtherEM Naam van de Verantwoordelijke Vennoot P Vries, de
RelatieEigenaarCompleteNameREBT Bevat de formele naam van de declarant (samen met de eventuele titel voor en de titel achter de naam) drs. J Bakker RA RE
Sender Naam aanmaker brief zoals in het ondertekenscherm aangegeven J. Bakker
SendTo Emailadres gekozen contactpersoon j.bakker@eetcafehapjes.com
SF Functie aanmaker brief zoals in het ondertekenscherm aangegeven Accountant
ShortNameBT Verkorte naam/Zoeknaam van de klant HAP
Signing Zie ACSignEnd  
StatutairVestigingsPlaats Statutaire vestigingsplaats Amersfoort
TemplateFilePath    
TypeBT    
UnitOBNr OB nummer fiscale eenheid  NL8100.75.179.B.01
UnitVPBNr VPB nummer fiscale eenheid 8100.75.179
VATNumberRE BTWNummer NL001234567B01
Vestiging1 Lokatie adres van het kantoor waar de medewerker onder valt. Dit wordt bepaald op basis van vestigingcode / organisatiecode. Dit gegeven komt uit de configuratie en kan vrij worden bepaald. Anthonie Fokkerstraat
Vestiging2 Lokatie adres van het kantoor waar de medewerker onder valt. Dit wordt bepaald op basis van vestigingcode / organisatiecode. Dit gegeven komt uit de configuratie en kan vrij worden bepaald. Postbus 1
Vestiging3 Lokatie adres van het kantoor waar de medewerker onder valt. Dit wordt bepaald op basis van vestigingcode / organisatiecode. Dit gegeven komt uit de configuratie en kan vrij worden bepaald. 3772 MP Barneveld
Vestiging4 Lokatie adres van het kantoor waar de medewerker onder valt. Dit wordt bepaald op basis van vestigingcode / organisatiecode. Dit gegeven komt uit de configuratie en kan vrij worden bepaald. The Netherlands
Vestiging5 Lokatie adres van het kantoor waar de medewerker onder valt. Dit wordt bepaald op basis van vestigingcode / organisatiecode. Dit gegeven komt uit de configuratie en kan vrij worden bepaald. 0342-424570
Vestiging6 Lokatie adres van het kantoor waar de medewerker onder valt. Dit wordt bepaald op basis van vestigingcode / organisatiecode. Dit gegeven komt uit de configuratie en kan vrij worden bepaald. 0342-424577
Vestiging7 Lokatie adres van het kantoor waar de medewerker onder valt. Dit wordt bepaald op basis van vestigingcode / organisatiecode. Dit gegeven komt uit de configuratie en kan vrij worden bepaald. info@changetocomm.nl
Vestiging8 Lokatie adres van het kantoor waar de medewerker onder valt. Dit wordt bepaald op basis van vestigingcode / organisatiecode. Dit gegeven komt uit de configuratie en kan vrij worden bepaald. www.changetocomm.nl
VpbNumberRE Vennootschapsbelasting nummer 1234567
WageTaxNumberRE Loonheffingsnummer 7654321L01
WiBT Samengestelde naam zonder t.a.v. (alleen voor contactpersonen). De heer J. Petersen

 

 

zoektags: bladwijzers bladwijzer uitwisselveld exchangelist

Mogelijk gemaakt door Zendesk