Klantgegevens worden niet opgehaald door Webservices.nl koppeling

De Webservices.nl koppeling in AuditCase verzorgt het vullen van de klantkaart met gegevens zoals die bij KvK zijn opgeslagen van de klant. Webservices.nl

 

Soms komt het echter voor dat er geen resultaat komt in de klantkaart. Dit is een handleiding om te achterhalen wat de storing veroorzaakt.

 

Goed om te weten: De data in Webservices.nl is een kopie van de data van de KvK. Die kopie wordt eenmaal per week in de nacht van donderdag op vrijdag tussen Webservices.nl en de kvk gesynchroniseerd. De Webservices.nl data kan dus tot 7 dagen achterlopen op die van de KvK.

 

Stap 1: Controleer of het tegoed bij Webservices.nl nog toereikend is voor het doen van opvragingen.

 

Stap 2: De registratie bij de KvK is op KvK-nummer + subnummer. Doorgaans is het subnummer niet nodig om op te geven. Er zijn echter ook bedrijven die onder hetzelfde KvK-nummer geregistreerd zijn, maar met afwijkende subnummer(s). 

Om achter het subnummer te komen, kan de website van de KvK geraadpleegd worden.

 

Stap 3: Vraag na bij de collega die de klant heeft aangemaakt in AuditCase of bekend is wanneer de klant bij de KvK geregistreerd is. Als de klant aangemeld is bij de KvK op of na de voorgaande vrijdag, dan kan het zijn dat de klant nog niet in de database van Webservices.nl aanwezig is.

 

 

Indien de beheerder van AuditCase de beschikking heeft over een IBM Notes client, kunnen de volgende stappen gedaan worden. Als dat niet het geval is graag een ticket aanmaken in het supportsysteem van Change to Comm waarbij tenminste het klantnummer en bijvoorkeur ook het KvK nummer en sub-nummer vermeldt worden. 

 

 

Stap 4: Open de IBM Notes client en open de module Webservices.nl en navigeer naar de weergave "Totaal overzicht"

 

 

In deze weergave worden zowel de 'Niet gevonden' als de gevonden op 'jaar' getoond. 
Klap "Niet gevonden" open tot het niveau van "Dutch business". Klap ook deze categorie open. Controleer daar of het opgevraagde KvK nummer erbij staat. Zo ja, analyseer de foutmelding. Desgewenst een supportticket aanmaken voor Change to Comm om de fout uit te zoeken. Vermeldt daarbij het klantnummer, het kvk-nummer met subnummer en de datum wanneer de opvraging is gedaan. Een schermafdruk van de weergave Totaal overzicht wordt zeker op prijs gesteld

 

Stap 5: Als het KvK nummer niet voorkomt bij de "Niet gevonden" lijst, zoek dan op de totale lijst van die weergave op het KvK nummer en controleer wat er de laatste keer voor communicatie in die database is geregistreerd. 

 

Als het op dit moment nog niet duidelijk is waarom de klantgegevens niet opgehaald worden, ook dan kan een supportticket aangemaakt worden bij Change to Comm. Dan graag het klantnummer, het kvk-nummer met subnummer en de datum vermelden.

 

Link naar Change to Comm support

 

KvK uittreksel ophalen en archiveren.

Vanaf versie 9.1 is het ook mogelijk om een KvK uittreksel op te halen en te archiveren door middel van 1 druk op de knop. Deze actie staat omgeschreven in het artikel: KvK uittreksel ophalen en archiveren.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk