Reed Business bv - Nextens

Dit document beschrijft de koppeling met Nextens vanuit AuditCase en geeft een toelichting op de functionele randvoorwaarden voor het juist functioneren van de koppeling met AuditCase.

 

Functionele randvoorwaarden

Vanuit AuditCase worden klanten naar Nextens doorgezet. Het gaat om bedrijven en/of particuliere klanten die de status Klant hebben of Geen Klant Meer. 


Wanneer een bedrijf of particuliere klant voor de eerste keer wordt doorgezet en nog niet in Nextens bestaat, dan wordt deze aangemaakt. Wanneer een bedrijf of particuliere klant al in Nextens aangemaakt is, dan wordt deze bijgewerkt aan de hand van het fiscaalnummer en het volgnummer (bedrijven) of BSN nummer (particulieren) . De sleutel is dus het fiscaalnummer + het volgnummer met de aantekening dat een leeg volgnummer gelijk staat aan volgnummer 1. Ter verduidelijking hebben we in dit artikel enkele scenario's beschreven.

 

Particuliere klanten met de opdracht 'Omzetbelasting' worden als een bedrijf doorgezet vanwege aangifte BTW (en dan niet als particulier).

 

AuditCase is ‘leidend’ met betrekking tot de data overdracht. Er zullen geen CRM-gegevens teruggelezen worden vanuit Nextens naar AuditCase. 


Wanneer Nextens het aangeleverde document niet accepteert, komt dit in het overzicht Failed/Error in de koppelingsdatabase. De AuditCase applicatiebeheerder kan in dit overzicht zien welke foutmeldingen vanuit Nextens zijn teruggekomen.

 

Scenario's 

Om te verhelderen wanneer en welke informatie er wordt bijgewerkt en/of aangemaakt beschrijven we enkele scenario's. In onderstaande scenario's wordt ervan uitgegaan dat het fiscaalnummer gevuld is en gelijk met dat van in Nextens. Ter info: Het volgnummer behoort tot de sleutel maar is geen verplichte waarde (dit is aangepast in versie 12.6).

In onderstaande scenario's is het fiscaalnummer/bsn nummer gelijk en staat koppeling Nextens op 'Ja".


AuditCase aanmaken

Nextens

Resultaat

Klant zonder volgnummer Klant niet in Nextens Nieuwe klant wordt in Nextens aangemaakt

Klant geen volgnummer

Klant in Nextens en volgnummer leeg Klant wordt in Nextens bijgewerkt
Klant geen volgnummer Klant in Nextens met volgnummer "1" Klant wordt in Nextens bijgewerkt en krijgt een nieuw volgnummer (leeg)
Klant met volgnummer "1" Klant in Nextens zonder volgnummer Klant wordt in Nextens bijgewerkt en krijgt een nieuw volgnummer ("1")
Klant met volgnummer "2" Klant in Nextens met volgnummer leeg of "1" Nieuwe klant met volgnummer "2" wordt aangemaakt

AuditCase wijzigen

Nextens

Resultaat

Klant volgnummer wijzigen van leeg naar "1" Klant in Nextens met volgnummer leeg Klant wordt in Nextens bijgewerkt en krijgt een nieuw volgnummer ("1")
Klant volgnummer wijzigen van "1" naar "2" Klant in Nextens met volgnummer 1 Klant wordt in Nextens bijgewerkt en krijgt een nieuw volgnummer ("2")
Klant volgnummer wijzigen van "1" naar "3" Klant in Nextens met volgnummer 1 en daarnaast bestaat de klant klant ook in Nextens met volgnummer "3" Klant in Nextens met volgnummer "3" wordt bijgewerkt

 

 

 Bovenstaande tabel is ook op aan andere manier uit te leggen:

  • Wanneer de volgnummers identiek zijn dan wordt de bestaande klant aangemaakt of bijgewerkt vanuit AuditCase.
  • Bestaat de klant al in Nextens en is het volgnummer "" (leeg) of "1" in Nextens dan wordt de klant gevonden en bijgewerkt. En krijgt de klant dus eventueel een nieuw volgnummer vanuit AuditCase (ook wanneer dit een lege waarde is).
  • Bestaat de klant al in Nextens en is het volgnummer iets anders in Nextens (dus niet "" of "1") dan de waarde in AuditCase dan wordt er een nieuwe klant aangemaakt.

 

Status naar Geen Klant Meer

Wanneer de status van de klant 'Geen klant meer' wordt, wordt de klant nog steeds doorgezet naar Nextens. Maar het veld 'KlantTot' in Nextens wordt ingevuld met de het veld 'Einde relatie' vanuit AuditCase.

 

Welke gegevens worden er doorgezet vanuit AuditCase? 

Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar Elsevier Nextens worden doorgezet.
Er zijn aantal verplichte velden in Elsevier Nextens die in de tabel met * zijn aangegeven.
 

 

Klantbedrijf velden:

Doelveld Nextens Veld/beschrijving AuditCase
   

Bedrijf klantengegevens: 

BankAccountNumber Banknummer.
BelastingdienstkantoorCode Code van de inspectie waaronder de klant valt ( tabblad fiscaal).

LET OP: Wanneer wij dit niet naar Nextens doorzetten, maakt Nextens dit veld toch leeg!
EmailAdres E-mailadres dat onder Communicatie staat.
Faxnummer Faxnummer.
Fiscaalnummer *
Zie afbeelding onderin
Voor eenmanszaak is dit BSN. Anders RSIN ( tabblad fiscaal).
Klantnummer Klantnummer in AuditCase.
KlantSinds
Relatie sinds (tabblad bedrijf).
(Wanneer dit veld in AuditCase leeg is, wordt dit veld niet naar Nextens doorgezet.)
KlantTot Einde relatie (tabblad bedrijf).
(Wanneer dit veld in AuditCase leeg is, wordt dit veld niet naar Nextens doorgezet.)
KvKNummer KvK-nummer  (tabblad algemeen).
NaamOnderneming * Handelsnaam (tabblad algemeen).
TeamDossiernummer Dit veld wordt niet gebruikt.
Telefoonnummer Het eerste telefoonnummer (Telefoonnummer (1)).
Volgnummer
Zie afbeelding

Vanaf versie 11.6:
Vanaf deze versie zetten wij de nummers tussen 01 en 99 als het Fiscaal volgnummer door. Anders komt er foutmelding dat het volgnummer niet juist is (geen verplichting meer vanaf 12.6).

Het veld volgnummer staat in de klantenkaart op het tabblad fiscaal onder de naam "Fiscaal volgnummer". Voor particulieren staat dit veld op het tabblad persoon.

Omdat de combinatie van het fiscaalnummer en volgnummer een sleutel is voor het vinden van de klant in Nextens, kan dit problemen opleveren wanneer de klant meerdere volgnummers in Nextens heeft. Ook kan een verkeerd volgnummer een dubbele klant veroorzaken in Nextens.
Vanaf deze versie zetten wij het veld "Fiscaal volgnummer" (tabblad fiscaal) door. Dit veld is standaard niet ingevuld, dus moet gevuld worden voordat de klant kan worden doorgezet.

   
Bezoekadres:  
BezoekadresStraatnaam Straatnaam (Vestigingsadres).
BezoekadresHuisnummer Huisnummer (Vestigingsadres).
BezoekadresHuisnummerToevoeging Huisnummer toevoeging (Vestigingsadres).
BezoekadresPostcode Postcode (Vestigingsadres).
BezoekadresPlaats Plaatsnaam (Vestigingsadres).
BezoekadresLandCode Land code (Vestigingsadres).. Formaat: ISO 3166-1 alpha 3 .
   
Postadres:  
PostadresStraatnaam Straatnaam (Correspondentieadres).
PostadresHuisnummer Huisnummer (Correspondentieadres).
PostadresHuisnummerToevoeging Huisnummer toevoeging (Correspondentieadres).
PostadresPostcode Postcode (Correspondentieadres).
PostadresPlaats  Plaatsnaam (Correspondentieadres).
PostadresLandCode Land code (Correspondentieadres). Formaat: ISO 3166-1 alpha 3 .
   
   
Particuliere klantengegevens: 
Achternaam * Achternaam (tabblad persoon) (rekening gehouden met aanschrijfwijze).
Achtervoegsels  Titel (achter de naam) (tabblad persoon).
BelastingdienstkantoorCode Code van de inspectie waaronder de klant valt ( tabblad fiscaal).
Bsn * BSN nummer (tabblad persoon).
EmailAdres Het e-mailadres (tabblad contactgegevens/privé.
Faxnummer Faxnummer
Geboortedatum Geboortedatum.
GeboortedatumOnbekend Wanneer geboortedatum niet ingevuld is, is dit true. Anders false.
Geslacht Geslachtsnaam.
Klantnummer Klantnummer in AuditCase.
KlantSinds Relatie sinds (tabblad persoon).
(Wanneer dit veld in AuditCase leeg is, wordt dit veld niet naar Nextens doorgezet.)
KlantTot Einde relatie (tabblad persoon).
(Wanneer dit veld in AuditCase leeg is, wordt dit veld niet naar Nextens doorgezet.)
TeamDossiernummer Dit veld wordt niet gebruikt.
TelefoonnummerMobiel Mobiel nummer (tabblad contact/Privégegevens)
TelefoonnummerThuis Het eerste telefoonnummer (tabblad persoon).
TelefoonnummerWerk Telefoon nr.-direct (tabblad persoon)
Titel Titel (voor de naam) (tabblad persoon).
Tussenvoegsels Voorvoegsel (tabblad persoon) (rekening gehouden met aanschrijfwijze).
Voorletters Voorletters (tabblad persoon).
Voornaam Voornaam (tabblad persoon).
   
Bezoekadres:  
Straatnaam Straatnaam (Woonadres).
Huisnummer Huisnummer (Woonadres).
HuisnummerToevoeging Huisnummer toevoeging (Woonadres).
Postcode Postcode (Woonadres).
Plaats Woonplaats (Woonadres).
LandCode Land code (Woonadres). Formaat: ISO 3166-1 alpha 3 .
   
   

Fiscaalnummer en volgnummer doorzetten naar Nextens:


mceclip0.png


Mogelijk gemaakt door Zendesk